Inwestycje rowerowe we Wrocławiu w 2017 roku

Na promocję jazdy na rowerze i edukację przeznaczono około 200 tysięcy złotych. Natomiast na realizację programu rowerowego we Wrocławiu w budżecie miasta zaplanowano 17 mln zł.


Długość tras rowerowych we Wrocławiu na koniec 2016 roku to 255 km, plus 98 km na wałach wokół Odry. W mijającym roku wrocławscy cykliści również doczekali się otwarcia kilku nowych tras rowerowych m.in. na ulicy Nowej, Grabiszyńskiej czy Żmigrodzkiej.

Inwestycje rowerowe we Wrocławiu w 2017

 • W marcu zamontowano trzy wiaty i 220 stojaków rowerowych w 60 miejscach, o które mieszkańcy wnioskowali u oficera rowerowego. Koszt tego zadania to prawie 165 tys. zł;
 • W maju rozpoczęły się prace nad wyznaczeniem pasa rowerowego w ciągu ul. Borowskiej (od ul. Suchej do ul. Peronowej) oraz ul. Peronowej aż do ul. Kołątaja. Co więcej, od ul. Stawowej droga rowerowa będzie biegła dalej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Bogusławskiego;
 • We wrześniu rozpoczął się pierwszy z etapów inwestycji, zakładający wyznaczenie tras rowerowych w ciągu ulic Drobnera i Łokietka. W tej części zadania wyznaczana jest droga dla cyklistów po stronie Bulwaru Słonecznego na odcinku od ul. Łokietka do ul. Probusa. Docelowo trasy rowerowe mają powstać po obydwu stronach ul. Drobnera. Termin ukończenia prac zaplanowano na styczeń 2018;
 • W październiku ruszyły prace związane z budową ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż ul. Żmigrodzkiej, na odcinku od ul. Na Polance do ul. Kasprowicza. Ich finał zaplanowano na koniec roku;
 • Również w październiku rozpoczęła się budowa trasy rowerowej po obu stronach ul. Grabiszyńskiej na odcinku od ul. Żelaznej do ul. Zaporowskiej oraz od ul. Zaporowskiej do pl. Legionów. Na odcinku ok. 1,5 km funkcjonować ona będzie jako odrębna droga i na krótkim odcinku jako ciąg pieszo-rowerowy. Termin zakończenia inwestycji to kwiecień 2018;
 • W listopadzie zakończyła się budowa drogi rowerowej na ul. Nowej. To połączenie istniejących tras rowerowych od ul. Piotra Skargi do parku przy Fosie Miejskiej. Ruszyły także prace nad ciągiem pieszo-rowerowym przy ul. Tarnogajskiej;
 • Także w listopadzie ZDiUM ogłosił przetarg na budowę kolejnego fragmentu drogi rowerowej przy ul. Grabiszyńskiej, na odcinku od mostu Oporowskiego do ul. Stalowej;
 • W grudniu do użytku została oddana Kładka Zwierzyniecka z wyznaczonymi trasami rowerowymi;
 • Do kwietnia 2018 r. rozbudowana zostanie ul. Sułowska na odcinku od ul. Polanowickiej Północnej do ul. Fryzjerskiej, powstanie tu droga dla rowerów;
 • Wybrana została oferta na rozbudowę ul. Powstańców Śląskich na odcinku od ul. Krzyckiej do ul. Kutnowskiej. Prace obejmą obie strony ul. Powstańców Śląskich, na odcinku od ul. Kutnowskiej do Krzyckiej. Po zachodniej stronie ulicy powstanie dwukierunkowa droga rowerowa o szerokości trzech metrów oraz chodnik o szerokości dwóch metrów. Po wschodniej stronie ulicy wyznaczony zostanie ciąg pieszo-rowerowy oraz zlikwidowane będą wszystkie krawężniki w obrębie zjazdów na odcinku od ul. Kutnowskiej do ul. Waligórskiego. Wyznaczone zostaną także przejazdy rowerowe przez wszystkie przecznice oraz ul. Powstańców Śląskich na wysokości pętli tramwajowej. Dodatkowo, wyniesione zostaną przejścia i przejazdy przez drogę prowadzącą do Lidla oraz wjazd na teren zajezdni MPK. Konieczna będzie również przebudowa oświetlenia po zachodniej stronie ulicy oraz sygnalizacji świetlnych na dwóch skrzyżowaniach. Prace powinny zakończyć się w kwietniu 2018.

Poniższe zestawienie obrazuje tempo, w jakim rozwijała się sieć dróg rowerowych we Wrocławiu:

 • 1995 – 20 km,
 • 1996 – 25,3 km,
 • 1997 – 28,8 km,
 • 1998 – 32,1 km,
 • 1999 – 44,9 km,
 • 2000 – 74,9 km,
 • 2001 – 91,7 km,
 • 2002 – 105,2 km,
 • 2003 – 114,9 km,
 • 2004 – 124,9 km,
 • 2005 – 131,2 km,
 • 2006 – 135,2 km,
 • 2007 – 145 km,
 • 2008 – 151,5 km
 • 2009 – 160,76 km
 • 2010 i 2011 – 197, 88 km
 • 2012 – 204,7 km
 • 2013 – 210,33 km
 • 2014 – 215,39 km
 • 2015 – 229,78 km
 • 2016 – 249,9 km 

źródło: ZDiUM Wrocław

Zgłoś uwagę