Instytut Grotowskiego wspiera artystów. Zgłoszenia do programu „[off].REC”

Wrocławski Instytut im. Jerzego Grotowskiego wychodzi naprzeciw artystom indywidualnym i teatrom niezależnym w całej Polsce, na których życiu i przede wszystkim pracy mocno zaważyła pandemia. Zaprasza ich bowiem do udziału w programie „[off].REC”, wspierającym działających pozainstytucjonalnie twórców. 

  • [off].REC, Instytut Grotowskiego, Wrocław, program


Instytut Grotowskiego będzie przyjmował na bieżąco – do końca czerwca 2021 r. – zgłoszenia od artystów i teatrów niezależnych, działających na terytorium Polski poza państwowymi ramami instytucjonalnymi. Celem tej współpracy z Instytutem Grotowskiego jest stworzenie profesjonalnej dokumentacji filmowej, fotograficznej i materiałów promocyjnych spektaklu lub innych zaproponowanych dzieł teatralnych.

– Potrzeba zainicjowania „[off].REC” zrodziła się po ponownym zamknięciu instytucji kultury w czasie pandemii, co nieodwracalnie zmieniło dynamikę aktywności teatru, dlatego wsparcie dla artystów i artystek funkcjonujących pozainstytucjonalnie, którzy najbardziej ucierpieli z powodu pandemii, wydaje się zadaniem priorytetowym – wyjaśnia Jarosław Fret, dyrektor Instytutu. – „[off].REC” nie jest programem grantowym, lecz otwartym zaproszeniem do współpracy, której szczegóły będą przedmiotem wzajemnego porozumienia w drodze indywidualnych rozmów – dodaje.

Materiały na własność

Powstałe materiały, dokumentujące spektakl i promocyjne, pozostaną własnością zespołów i będą mogły być wykorzystywane zgodnie z ich własnymi potrzebami, np. prezentowane na festiwalach, przeglądach, konkursach, na platformach VOD czy w mediach społecznościowych.

Rozpatrywane będą zgłoszenia spektakli, performansów czy innych działań performatywnych z lat 2018-2021: premiery, projekty, które uzyskały ostateczny kształt sceniczny, ale z powodu pandemii nie miały swojej premiery, a także wznowienia lub nowe wersje starszych produkcji.

Program ma przyczynić się do wzrostu obecnego standardu prezentacji teatralnych w internecie i z dbałości o wysoką jakość przekazu wizualnego.

Jak to się odbędzie

Zgłoszenia do udziału w programie przyjmowane będą bieżąco do końca czerwca 2021 r. przez pięcioosobowy zespół merytoryczny, składający się z pracowników Instytutu i zaproszonych specjalistów. W ciągu 14 dni od nadesłania zgłoszenia wybrane zespoły będą zaproszone do rozmowy, dotyczącej zakresu współpracy i kwestii realizacyjnych. Jeśli zespół zgłosi taką potrzebę, możliwe są konsultacje merytoryczne: filmowe, dramaturgiczne, reżyserskie. 

Nagrania będą realizowane od lutego do końca lipca 2021 r. w Instytucie Grotowskiego, w jednej z sal teatralnych: Studiu Na Grobli, Sali Teatru Laboratorium lub w Piekarni.

Organizator przewiduje możliwość prezentacji wybranych nagrań spektakli na swojej stronie internetowej, w mediach społecznościowych (profil Instytutu Grotowskiego na Facebooku) lub innych kanałach komunikacyjnych Instytutu (np. kanał na YouTubie).

Wszelkie, szczegółowe informacje na temat programu, a także formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie Instytutu GrotowskiegoZgłoś uwagę