Inne projekty

Przykładowe projekty wspierane przez Gminę Wrocław.

Żywa Biblioteka dla piłkarzy WKS Śląsk

Zobacz on-line >

W marcu 2015 r. we Wrocławiu odbyła się specjalna Żywa Biblioteka dla 23 piłkarzy WKS Śląsk. Była to pierwsza zawodowa drużyna na świecie, która wzięła udział w Żywej Bibliotece! Zawodnicy mogli rozmawiać z 22 wolontariuszami, reprezentującymi różne mniejszości narodowe, etniczne czy kulturowe. Żywa Biblioteka to program uczący otwartości na drugiego człowieka, a piłkarze są dla wielu wrocławian idolami i wzorami do naśladowania.

Organizator: Stowarzyszenie Diversja. We współpracy z miejskimi partnerami: WKS Śląsk, Mediateka, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.

W 2014 r. Diversja zorganizowała także we współpracy z Gminą Wrocław specjalne Żywe Biblioteki i szkolenia dla wrocławskich nauczycieli, policjantów, strażników miejskich oraz urzędników.

WrOpenUp 2.0

Zobacz on-line >

Celem kampanii WrOpenUp jest promowanie we Wrocławiu otwartości wobec odmienności kulturowych. Realizatorem projektu jest: Fundacja WROPENUP. Miasto Wrocław jako partner od początku wspiera projekt poprzez promocję w szkołach, motywowanie nauczycieli, finansowanie badań zmiany postaw, fundowanie nagród końcowych. 

Z opisu Fundacji: „Wzmacniając pozytywne postawy, otwierając mieszkańców na różnorodność i wykorzystując tę otwartość, którą wielu ma w sobie, pomożemy uczynić Wrocław miastem prawdziwie europejskim i w pełni akceptującym wielokulturowość, która od lat stanowi trwały element jego krajobrazu i klimatu. Chcemy wraz z mieszkańcami wspólnie tworzyć wizerunek miasta gościnnego, przyjaznego, dbającego zarówno o społeczność lokalną, jak i gości. Nasze działania kierujemy do wszystkich osób związanych z Wrocławiem, do jego mieszkańców, młodzieży, która zdecydowała się tutaj studiować, obcokrajowców, którzy odwiedzają Wrocław jako turyści, pracownicy zagranicznych korporacji lub w inny sposób są związani z naszym miastem”.

Wrocław Bez Barier

Celem plebiscytu „Wrocław bez barier” jest promowanie warunków powszechnej dostępności, integracji w życiu społecznym oraz przeciwdziałanie wykluczeniu, a także poprawa atrakcyjności Wrocławia jako miasta przyjaznego dla wszystkich grup społecznych. Skierowany jest do wszystkich wrocławskich instytucji publicznych i niepublicznych, sektora pozarządowego, przedsiębiorców oraz osób fizycznych zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu „Wrocław bez barier”.

We Wrocławiu podejmowane są działania na rzecz osób niewidomych i niedowidzących.

W czerwcu 2008 r. została odsłonięta pierwsza w Polsce miniaturka wrocławskiego ratusza w skali 1:100, z opisem w alfabecie Braille’a (obecnie we Wrocławiu dostępne są: miniaturka Katedry, Kościoła Garnizonowego i nowoczesnego budynku Thespian, przy rondzie Powstańców Śląskich). W lipcu 2011 roku na wrocławskim Rynku pojawił się także Tyflobus, camper pokazujący urządzenia usprawniające dla osób niewidomych i słabowidzących.

Powstaje nowa nawierzchnia wrocławskiego Rynku. W lutym 2015 jej fragment został przetestowany przez osoby niepełnosprawne, rodziców z wózkami dziecięcymi oraz kobiety w butach na wysokim obcasie. Testy wypadły pomyślnie.

Podmioty odpowiedzialne: Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych i Gmina Wrocław

Wystawa zdjęć „Wielokulturowi Wrocławianie”

Zobacz on-line >

„Każdy człowiek jest mikrokulturą, reprezentantem jakiejś mniejszości, choć może nie zdawać sobie z tego sprawy. Chcemy pokazać, że funkcjonowanie w obszarze mniejszości nie powinno i nie musi wykluczać z funkcjonowania w większej wspólnocie, jaką są na przykład wrocławianie.”

17 grudnia 2014 zorganizowany został wernisaż wystawy pt. „Wielokulturowi wrocławianie”. Zbiór fotografii to efekt projektu realizowanego przez Gminę Wrocław, którego celem jest przybliżenie sylwetek obcokrajowców mieszkających we Wrocławiu, osób reprezentujących inne kultury, a także narażonych na brak zrozumienia lub wykluczenie z powodu rasy, religii, koloru skóry, wieku itd.

Zdjęcia z opisami w j. polskim i angielskim można wypożyczać nieodpłatnie w celu zorganizowania własnej wystawy w swojej szkole, miejscu pracy etc.

Warsztaty dla mieszkańców - SUD

Zobacz on-line >

SUD stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja

Comiesięczne szkolenia dla mieszkańców Wrocławia, którzy chcą poznać lepiej mechanizm przeciwdziałania dyskryminacji. Oferta wprowadzona w 2014 r.

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiadują się jak działa stereotyp, jak definiują nas uprzedzenia i dlaczego tak trudno pozbyć się szkodliwych schematów.

Bezpłatne szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych trenerów antydyskryminacyjnych.

Specjaliści, rzecznicy, zespoły merytoryczne zajmujący się wielokulturowością w Gminie Wrocław

Zespół UM-NGO ds. wielokulturowości (urzędnicy i przedstawiciele organizacji pozarządowych)

Koordynator i zespół ds. dialogu międzykulturowego (Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego - jednostka Gminy Wrocław)

Główny specjalista w Dziale Współpracy Instytucjonalnej – współpraca z mniejszościami narodowymi i etnicznymi (Dorota Kozak-Rybska, WCRS)

Zespół ds. Edukacji w Miejscach Pamięci (Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Departament Edukacji Urzędu Miasta Wrocław, WCRS)

Zespół ds. usuwania symboli mowy nienawiści z przestrzeni miejskiej (WCRS, Centrum Integracji Społecznej, Policja, Straż Miejska, Zarząd Zasobu Komunalnego, Wrocławskie Mieszkania, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, MPK)

Zespół międzysektorowy wewnętrzny ds. wielokulturowości

Rzecznik ds. Dialogu Społecznego (Dominik Golema, Grupy Dialogu Społecznego)Zgłoś uwagę