Inkubatory przedsiębiorczości we Wrocławiu

Sprawdź ofertę inkubatorów przedsiębiorczości we Wrocławiu. Lista lokalizacji, adresy, telefony, strony internetowe.

Inkubatory dla przedsiębiorców


INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII WPT

Inkubator Przedsiębiorczości i Technologii WPT

Wrocławski Park Technologiczny S.A.
ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław,
Tel. 71 798 58 00, Fax. 71 780 40 34,
Strona internetowa

Inkubator Przedsiębiorczości i Technologii Wrocławskiego Parku Technologicznego powstał na terenie Maszynowni Biznesu przy ul. Fabrycznej we Wrocławiu. To ponad 2 tys. mkw. powierzchni i miejsce dla 60 firm. Inkubowane firm mogą korzystać z zaawansowanej infrastruktury technologicznej udostępnianej przez WPT. To 10 wyspecjalizowanych laboratoriów wyposażonych w sprzęt o wartości 50 mln zł. Do dyspozycji jest także nowoczesna infrastruktura teleinformatyczna oraz platforma usług typu Cloud Computing.

Preferencjami w zakresie przyjęcia do IPiT objęte są firmy o profilu branżowym adekwatnym do oferty laboratoriów i prototypowni WPT, przede wszystkim z dziedzin zaawansowanych technologicznie (m.in.: biotechnologia, bioinżynieria, mechanika, optyka, fotonika, kriogenika, elektronika, mechatronika, energetyka).

 

CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Centrum Wspierania Przedsiębiorczości,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, I piętro;
50-016 Wrocław (obok Dworca Głównego),
tel. 71 789 92 15, fax. 71 789 92 14,
email: biuro@cwp.wroclaw.pl
Strona internetowa

CWP stawia sobie za cel aktywne wspieranie i popularyzowanie przedsiębiorczości, innowacyjności i samo zatrudnienia. Pomaga stworzyć warunki sprzyjające inicjatywom społeczności lokalnej w zakresie tworzenia i rozwijania działalności gospodarczej, a w szczególności małych i mikro przedsiębiorstw. Zadaniem CWP jest promowanie oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy. Pomagają w szeroko rozumianej aktywizacji zawodowej.

 

INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DAWG SP. Z O. O.

Inkubator Przedsiębiorczości DAWG sp. z o. o.

Inkubator Przedsiębiorczości,
Al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław,
tel. 71 736 63 00,
Strona internetowa

Inkubator Przedsiębiorczości utworzony przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej Sp. z o. o. jest przedsięwzięciem, które inicjuje, promuje i wspiera nowoczesną przedsiębiorczość. Oferta wsparcia obejmuje udostępnianie nowoczesnej powierzchni biurowej, organizację kompleksowego wsparcia biznesowego oraz szkoleń, warsztatów i konferencji. Zapewniają wsparcie profesjonalnych doradców i szkolenia. Bezpłatne informacje oraz asystę w rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności dla nowopowstających firm, doradztwo merytoryczne, w tym konsultacje prawne, doradztwo z zakresu finansów, marketingu, transferu technologii, funduszy europejskich oraz możliwości podejmowania współpracy ze środowiskiem nauki oraz udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach. W ofercie jest także „Biuro Wirtualne” - adres do prowadzenia działalności gospodarczej, sekretariat do odbioru/przesyłania korespondencji, możliwość korzystania z sali VIP na spotkania z klientami.

 

•	INKUBATOR TECHNOLOGICZNY - DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A.

Inkubator Technologiczny - Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.,
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław,
tel. 71 718 74 51 fax. 71 71 87 45,
e-mail: sekretariat@dpin.pl
Strona internetowa

Oferta dla początkujących firm z sektora MŚP, również spin – off (odpryskowych), które oferują produkt lub usługę powstałą w wyniku wdrożenia nowej technologii. Proponowane są  m.in. dogodne warunki najmu laboratorium CAD, hali warsztatowo-produkcyjnej, biur, sal konferencyjnych, urządzeń biurowych, obsługi administracyjno-księgowej, a także pakiet usług około biznesowych jak doradztwo prawne, patentowe, eksperckie i pomoc w uzyskaniu zewnętrznego finansowania.

 

INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A.

Inkubator Przedsiębiorczości - Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.,
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław,
tel. 71 718 74 51 fax. 71 71 87 45,
e-mail: sekretariat@dpin.pl
Strona internetowa

Dedykowany głównie nowym przedsiębiorstwom z sektora MŚP, gdzie specjalnie stworzony system wsparcia ułatwia przetrwanie w początkowej fazie funkcjonowania firmy. Stąd m.in. dogodne warunki najmu biur i sal konferencyjnych, urządzeń biurowych, zapewnienie obsługi administracyjno-księgowej i pakietu usług około biznesowych. Oferowany jest szeroki wachlarz wsparcia od doradztwa i pomoc w przygotowaniu dokumentacji, poprzez kontrolę i monitoring wybranych etapów/elementów, po kompleksowe zarządzanie projektem.

 

AIP BUSINESS LINK

AIP Business Link

AIP Business Link we Wrocławiu,
ul. Rzeźnicza 28, 29, 31,
blWroclaw@przedsiebiorca.pl,
tel. 71 707 28 84,
Strona internetowa

AIP Business Link to akcelerator rozwijający firmy. Wspierają innowacyjne startupy. W ofercie pakiet usług złożony z trzech obszarów: firmy, wiedzy i społeczności. Celem jest umożliwienie firmom wejście na globalny rynek. AIP Business Link we Wrocławiu to nowoczesne centrum biznesowe, otwarte 7 dni w tygodniu, 24h na dobę.

 

DOLNOŚLĄSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ARBITRAŻU SP. Z O.O.

Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości i Arbitrażu Sp. z o.o.

Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości i Arbitrażu Sp. z o.o.
ul. Solskiego 4, 52-416 Wrocław,
tel. 71 758 10 65,
e-mail: sekretariat@dipia.pl
Strona internetowa

Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości i Arbitrażu wspiera lokalną przedsiębiorczość, pomaga rozwinąć skrzydła zarówno małym jak i dużym biznesom. Pomaga przy pozyskaniu funduszy unijnych, a także realizuje projekty, których celem jest m.in. aktywizowanie bezrobotnych.

 

VENTURE INCUBATOR S.A.

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. ul. Hallera 180/18,
53-238 Wrocław,
tel. 71 71 42 088, fax. 71 712 24 22,
e-mail: office@ventureincubator.pl
Strona internetowa

Venture Incubator S.A. poszukuje projektów o wysokim potencjale wzrostu wartości, na wczesnym etapie rozwoju z obszaru Internet/Software/Mobile. Oferuje projektom inkubowanym finansowanie działalności poprzez objęcie udziałów, szerokie wsparcie operacyjne wynikające ze specyfiki danego projektu, ale również poprzez budowę kompetencji zarządczych z zakresu sprzedaży, promocji i PR. Zespół inkubatora przygotowuje projekt/firmę do dalszego rozwoju i tworzy fundamenty pozwalające zintensyfikować jej działalność na rynku. Proces inkubacji kończy się pozyskaniem przez inkubowany projekt inwestora lub też partnera branżowego zainteresowanego  uczestniczeniem w dalszym rozwoju start-upu.

 

INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW GOSPODARCZYCH „TARCZA”

Inkubator Przedsiębiorczości - Dolnośląskie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych "Tarcza"

ul. Dmowskiego 17b, Wrocław,
tel. 71 326 79 46, tel. 667 677 607,
e-mail: biuro@tarcza.wroclaw.pl
Strona internetowa

Inkubator Przedsiębiorczości to kolejny produkt dedykowany dla sektora MŚP.W siedzibie Stowarzyszenia na powierzchni 2 ha powstaje park technologiczny, który umożliwi rozwój wszelkich uśpionych dotychczas idei i rozwiązań. Wiemy, jak wiele jest pomysłów, które nie mają szans na realizację z powodu braku funduszy, środków technicznych, dopracowania technologicznego oraz procesów certyfikacji.

Organizacje pozarządowe


INKUBATOR NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Inkubator na rzecz organizacji pozarządowych "Przestrzeń NGO"

Inkubator na rzecz organizacji pozarządowych "Przestrzeń NGO",
pl. Solidarności 1/3/5, pok. 415, 53-661 Wrocław,
tel. 71 796 30 00,
e-mail: wroclaw@rcwip.pl
Strona internetowa

Inkubator na rzecz Organizacji Pozarządowych „Przestrzeń NGO” został stworzony przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Ideą programu jest rozwój oraz  wsparcie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych Włączenie się do Przestrzeni NGO obejmuje wsparcie w zakresie planowania i tworzenia organizacji, a także realizacje wszelkich działań.

Akademickie inkubatory przedsiębiorczości


AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Wrocławskiego

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UWr,
ul. Szczytnicka 11, pok. 126, 50-137 Wrocław,
tel. 71 375 70 10, tel. kom. 508 877 262,
e-mail: niciak@uni.wroc.pl,
Strona internetowa

AIP Uniwersytetu Wrocławskiego jest częścią powstałego w 2006r. Dolnośląskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (DAIP). Zadaniem inkubatora jest przede wszystkim aktywizacja społeczności akademickiej do podejmowania działalności gospodarczej, zajmuje się zagadnieniami związanymi z transferem wiedzy i technologii oraz komercjalizacją wyników badań naukowych do praktyki społecznej i gospodarczej.

 

AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Wrocławskiej

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości PWr,
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, bud. C-13 pok. 1.07,
50-370 Wrocław ,
tel./fax. 71 320 44 03,
e-mail: inkubator@pwr.wroc.pl,
Strona internetowa

Jest jednostką ogólnouczelnianą Politechniki Wrocławskiej powołaną w 2006 r. Promowana i wspierana jest przedsiębiorczość akademicka poprzez uczestnictwo m.in. w konferencjach naukowych, warsztatach, szkoleniach i seminariach.

 

AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRZY UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu,
ul. Komandorska 118/120, bud. B/M, lok.2,
53-345 Wrocław,
tel. kom. 512 046 297,
e-mail: biuro.wroclaw@inkubatory.pl
Strona internetowa

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to projekt i inicjatywa mająca na celu aktywizację biznesową i uwolnienie potencjału przedsiębiorczości młodych Polaków. Lokalizacja Inkubatora AIP przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu pozwala na sprawny kontakt ze studentami i współpracę edukacyjną z uczelnią.

 

AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (AIP) PRZY WSB WE WROCŁAWIU

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy WSB we Wrocławiu

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu,
ul. Wagonowa 12, bud. D, sala K2, 53-609 Wrocław,
tel. kom. 515 229 799,
e-mail: tomasz.sajewski@przedsiebiorca.pl,
Strona internetowa

AIP przy Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu funkcjonuje od 2006 roku. Studenci w ramach projektu mają możliwość założenia własnej firmy oraz korzystania  z wielu praktycznych szkoleń z zakresu przedsiębiorczości, podczas których uczą się perfekcyjnego opracowywania biznesplanów, poznają zasady zakładania małej firmy, obsługi księgowej, prawa podatkowego, optymalizacji kosztów oraz skutecznego marketingu.

 

AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
ul. Norwida 25, Budynek A5, pok. 19, 50-369 Wrocław,
tel. 71 320 52 70,
e-mail: magdalena.suchan@up.wroc.pl
Strona internetowa

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu to jednostka ogólnouczelniana, do zadań której należy m.in. pomoc nowo powstałym firmom, propagowanie postaw przedsiębiorczości, aktywizacja i podnoszenie kwalifikacji absolwentów, studentów i pracowników naukowych uczelni w dziedzinie przedsiębiorczości.

 

INKUBATOR AIP PRZY BANKU ZACHODNIM WBK

Inkubator AIP przy Banku Zachodnim WBK

Inkubator AIP przy Banku Zachodnim WBK,
ul. Chrobrego 12-14, 50-254 Wrocław,
tel. kom. 512 046 297,
e-mail: biuro.wroclaw@inkubatory.pl
Strona internetowa

Inkubator AIP Wrocław we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK, realizuje Program Santander Universidades, to największy Inkubator w ogólnopolskiej sieci AIP posiada dużą powierzchnię co-workingową, salę spotkań, a także salę szkoleniową wyposażoną w projektor. Lokalizacja pozwala na dogodne znalezienie miejsca parkingowego.

 

AKADEMICKI INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI

Akademicki Inkubator Innowacyjności "DTPark Ventures"

Akademicki Inkubator Innowacyjności "DTPark Ventures", Data Techno Park sp. z o.o.,
ul. Borowska 283b, 50-556 Wrocław,
tel. 71 382 24 84,
e-mail: inwestycje@dtpark.pl,
Strona internetowa, strona Data Techno

Akademicki Inkubator Innowacyjności to przedsięwzięcie Spółki Data Techno Park, którego celem jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania. W ramach projektu planowana jest inkubacja podmiotów gospodarczych z następujących branż: IT w medycynie (technologie informacyjno-komunikacyjne w medycynie), Medycyna, Chemia, Biotechnologia oraz Ochrona środowiska/OZE.

 

AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WROCŁAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI STOSOWANEJ „ HORYZONT”

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej „Horyzont”

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej „Horyzont”,
ul. Wejherowska 28, pok. 3.05, 54-239 Wrocław,
tel. 71 799 19 37 wew. 33,
e-mail: kariera@horyzont.eu
Strona internetowa

Celem utworzenia Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości WWSIS (AIP WWSIS) jest wsparcie działalności gospodarczej środowiska akademickiego poprzez wykorzystanie potencjału uczelni oraz aktywizację osób młodych- w szczególności studentów i absolwentów do zakładania i prowadzenia własnego biznesu. AIP umożliwia otwarcie i prowadzenie działalności przy zmniejszonych kosztach i ryzyku a także weryfikację nowych pomysłów na biznes w warunkach wolnorynkowych.

 

INKUBATOR I PREINKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI FUNDACJI MANUS

Inkubator i Preinkubator Przedsiębiorczości Fundacji Manus

Inkubator i Preinkubator Przedsiębiorczości Fundacji Manus,
ul. Grunwaldzka 61, 50-366 Wrocław,
tel. 71 734 58 37,
e-mail: fundacja@manus.pl,
Strona internetowa

Inkubator i Preinkubator Przedsiębiorczości jest usługą edukacyjną, świadczoną przez Fundację MANUS we współpracy z Akademickim Inkubatorem. Program skierowany jest do studentów i absolwentów Politechniki Wrocławskiej, którzy w trakcie lub po skończeniu studiów chcą założyć własną działalność gospodarczą bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej.

 

DOLNOŚLĄSKI AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (DAIP)

Dolnośląski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (DAIP)

Wrocławski Park Technologiczny S.A. Budynek Delta,
ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław,
tel. 71 798 58 16, tel. kom. 781 871 816,
e-mail: daip@technologpark.pl,
Strona internetowa

Jest wspólnym przedsięwzięciem Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A. DAIP został stworzony dla studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników wyższych uczelni oraz Polskiej Akademii Nauk (PAN), aby mogli swoje pomysły oprzeć na ekonomicznych podstawach w postaci założenia własnego przedsiębiorstwa.

 

Zobacz program pomocy dla rozpoczynających działalność gospodarczą >>

Zgłoś uwagę