Inkubatory przedsiębiorczości i centra coworkingu - porównanie

Inkubatory przedsiębiorczości i centra coworkingu we Wrocławiu - porównanie

 • Inkubatory przedsiębiorczości i centra coworkingu we Wrocławiu - porównanie

  Inkubatory przedsiębiorczości i centra coworkingu we Wrocławiu - porównanie


Inkubatory we Wrocławiu

Inkubatory przedsiębiorczości – to instytucja o różnej formie prawnej, której celem jest wspieranie przedsiębiorczości. Każdy inkubator przedsiębiorczości posiada inny zakres usług.

Co oferują inkubatory przedsiębiorczości – oferta jest różna. Jedne proponują wsparcie merytoryczne przy prowadzeniu działalności, inne zapewniają zaplecze lokalowe, dostęp do powierzchni biurowej lub hal produkcyjnych. Wsparcie oferowane firmom jest świadczone w początkowej fazie ich istnienia i w zależności od statutu organizacji, może trwać od około roku do kilku lat. Inkubatory przedsiębiorczości oferują m.in.:

 • doradztwo ekonomiczne, finansowe, prawne, patentowe, organizacyjne i technologiczne;
 • pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych;
 • tworzenie właściwego klimatu dla podejmowania działalności gospodarczej i realizacji przedsięwzięć innowacyjnych, tzw. efekty synergiczne;
 • kontakty z instytucjami naukowymi i ocenę przedsięwzięć innowacyjnych.

Rodzaje inkubatorów przedsiębiorczości – w zależności od odbiorców wyróżnia się kilka rodzajów inkubatorów przedsiębiorczości, których oferta jest skierowana do:

 • początkujących przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, rozpoczynających lub dopiero zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą
 • młodzieży i studentów (akademickie inkubatory przedsiębiorczości AIP). Działając w AIP nie trzeba rejestrować własnej działalności gospodarczej, dzięki temu nie płaci się składki ZUS. Działanie oparte jest na zasadzie StartUp'u w AIP (udostępnienie osobowości prawnej)
 • samorządy lub organizacje pozarządowe (inkubatory przedsiębiorczości społecznej) Oferują doradcze, szkoleniowe i infrastrukturalne wsparcie m.in. instytucjom rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej.

Coworking we Wrocławiu

Coworking to możliwość indywidualnej lub wspólnej pracy w wynajętym pomieszczeniu. Oferta adresowana jest przede wszystkim do ludzi wykonujących wolne zawody, informatyków, twórców, architektów, designerów i freelancerów.

Co oferuje coworking – formuła działalności może być różna. Najczęściej jest to pomieszczenie z biurkami oraz zaplecze socjalne. Laptop i telefon komórkowy trzeba przynieść ze sobą. Oferowany jest dostęp do profesjonalnych urządzeń biurowych i szybkiego internetu oraz obsługa recepcyjna Zdarzają się punkty coworkingowe, w których są też m.in. miejsca spotkań biznesowych, sale konferencyjne a także możliwość bezpłatnego uczestnictwa szkoleniach biznesowych.

Inkubator przedsiębiorczości a biuro coworkingowe – różnice

 • biura coworkingowe są w pełni prywatną inicjatywą, nie korzystają ze środków publicznych, natomiast inkubatory co do zasady funkcjonują przy uczelniach i instytucjach otoczenia biznesu (parkach przemysłowych i technologicznych), co często wiąże się z faktem dofinansowania, pomocy publicznej
 • co do zasady klienci biur coworkingowych są słabiej związani z tą instytucją niż beneficjenci inkubatorów. Standardowym okresem umowy z biurem jest miesiąc, z inkubatorem rok. Większość inkubatorów nie dopuszcza klientów jednodniowych
 • grupą docelową inkubatorów są początkujący przedsiębiorcy, natomiast biur coworkingowych tzw. freelancerzy, czyli osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, często w zawodach wykonywanych zdalnie, ze sporadyczną potrzebą kontaktu z klientem (np. informatycy, korektorzy tekstów, tłumacze, architekci, projektanci).
 • w biurze coworkingowym mniejszy jest zakres usług świadczonych na rzecz klientów – podstawą jest biurko, łącze internetowe, obsługa korespondencji i zaplecze socjalne, a także organizacja cyklicznych imprez o charakterze spotkań lub warsztatów (bardziej promocja miejsca, niż usługa na rzecz klientów). W inkubatorach standardem jest dodatkowo doradztwo biznesowe, a niektóre z nich także świadczą obsługę księgową, prawną, marketingową, IT.
 • większość biur coworkingowych działa w formule biurka w przestrzeni open-space, natomiast podstawą większości inkubatorów (przynajmniej tych nieakademickich) są wydzielone pomieszczenia biurowe.

Ceny - coworking, inkubatory

Coworking - średnia miesięczna opłata wynosi ok. 500 zł netto. Zdecydowanie tańszy jest boks w inkubatorze ok. – 100 zł. W przypadku wynajmowania biur, cena naliczana jest od 1 mkw. (20-50 zł/mkw.).

Zgłoś uwagę