Informacja o projekcie "Młodzi Obywatele Kultury"

Wrocławska inicjatywa edukacyjna, obejmująca projekt Młodzi Obywatele Kultury, powstała w związku z promocją Miasta przez uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Główną ideą programu jest traktowanie kultury jako wartości.

Program obejmuje wieloletnie, wielkoobszarowe działania edukacyjne w placówkach oświatowych na wszystkich etapach edukacyjnych, które przygotowują uczniów do odbioru kultury i jednocześnie do kreatywnego w niej uczestnictwa.
Głównym celem jest wychowanie młodych obywateli, posiadających potrzebę aktywnego bycia w świecie kultury.
Proponowane  zadania będą miały charakter nowatorskich poszukiwań i działań we współpracy m.in. z uczelniami artystycznymi i artystami – mistrzami. W obszarze szeroko pojmowanej kultury znajdą się również zagadnienia dotyczące: teorii kultury, filozofii, etyki.
 
Promowane będą: innowacyjność, jakość działań, nowatorskie formy pracy, samodzielna twórczość uczniów. Jednym z ważniejszych zadań będzie stałe, systemowe wspieranie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień.
Do stosowania nowatorskich form pracy nauczyciele będą przygotowywani poprzez krótkie warsztaty specjalistyczne, prowadzone przez pracowników naukowych bądź artystów.
Finały prezentacji artystycznych będą się odbywały w przestrzeni plenerowej, historycznej  instytucji kultury Wrocławia.
 
 
W bieżącym roku szkolnym zaplanowano 2 duże zadania:
  1. Biennale użytkowej sztuki uczniowskiej 
  2. Wrocław miastem dialogu – Forum Dyskusyjne Młodzieży Wrocławia jako forma dyskursu kulturowego
Dyrektorzy, którzy chcieliby zgłosić udział swojej szkoły w projekcie, proszeni są o kontakt z p. Katarzyną Zawadzką na adres mailowy:         katarzyna.zawadzka@edu.um.wroc.pl 
Zgłoś uwagę