Informacja dot. wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego

Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego Wrocławia informuje, że w dniu 1 marca 2018 r. pracownicy Urzędu Miejskiego Wrocławia zakończyli doręczanie mieszkańcom Wrocławia decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości oraz w sprawie wymiaru podatku rolnego i leśnego.


Decyzje podatkowe były doręczane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pod wskazane przez podatników wrocławskie adresy korespondencyjne.

Decyzje niedoręczone przez pracowników Urzędu Miejskiego do dnia 01.03.2018 r. będą wysłane listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., na adresy korespondencyjne wskazane przez podatników.

W każdej decyzji ustalającej wymiar podatku od nieruchomości lub wymiar podatku rolnego i leśnego podany jest indywidualny numer rachunku bankowego założonego dla nieruchomości, której dotyczy dana decyzja (ciąg 6 lub 7 ostatnich cyfr numeru konta odpowiada numerowi ewidencyjnemu nieruchomości). Stworzenie indywidualnych rachunków bankowych dla poszczególnych nieruchomości ma na celu przyspieszenie księgowania wpłat podatników.

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny można wpłacać:

  • bez prowizji: w Punktach Obsługi Bankowej PKO Bank Polski S.A. w Urzędzie Miejskim Wrocławia oraz w placówkach i filiach PKO Bank Polski S.A. na terenie Wrocławia;
  • za pośrednictwem PLIP;
  • za pośrednictwem bankowości elektronicznej oraz w placówkach bankowych na rachunek bankowy wskazany w decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.


Zgłoś uwagę