Informacja i wsparcie dla obcokrajowców

Projekty i inicjatywy skierowane do obcokrajowców i wrocławian.

Infolink – Punkt Informacyjny dla obcokrajowców

Zobacz on-line >

Doradztwo w zakresie legalizacji pobytu w Polsce oraz przy formalnościach związanych z rejestracją pobytu we Wrocławiu, polecenia, co warto zobaczyć i jak spędzić czas wolny.

Pomoc asystentów, którzy biegle władają językiem angielskim, ukraińskim i rosyjskim.

Osobista asysta w biurze Infolink jest oferowana przez 5 dni w tygodniu. Ponadto możliwe są porady telefoniczne, mailowe, zamieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej Infolink, organizacja szkoleń i spotkań z jednostkami zewnętrznymi.

Infolink współpracuje ściśle z innymi urzędami i organizacjami działającymi na rzecz obcokrajowców.

Bierze udział w konferencjach i wymianie dobrych praktyk.

Projekt „Teraz Wrocław”

Zobacz on-line >

Prowadzony od 2006 roku.

Obszar działania projektu: Ukraina, Rosja, Białoruś, Litwa, Mołdawia, Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan.

Cel: przedstawienie oferty edukacyjnej szkół wyższych Wrocławia kandydatom na studia pochodzącym z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (głównie z Ukrainy), zachęcanie obcokrajowców do przyjazdu do Wrocławia, informowanie o warunkach podjęcia i kontynuowania nauki we Wrocławiu, integracja środowiska akademickiego Wrocławia, pomoc w adaptacji do nowych warunków dla osób podejmujących studia i pracę we Wrocławiu.

Efekty: ok. 1000 studentów obcokrajowców od 2007 r. - wiele osób po zakończeniu studiów wiąże się na stałe z Wrocławiem

Projekt „Pogotowie Mediacyjne”

Zobacz on-line >

Cel: Wspieranie rozwoju kompetencji komunikacyjnych i mediacyjnych we Wrocławiu poprzez np.:

  1. Współorganizowanie specjalistycznych konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji
  2. Projekt „Pogotowie Mediacyjne”. Mieszkańcy Wrocławia mogą skorzystać z bezpłatnych porad mediacyjnych. Projekt zakłada konsolidację oferty darmowych porad mediacyjnych różnych organizacji pozarządowych we Wrocławiu. Jest realizowany przy dofinansowaniu z Gminy Wrocław przez Fundację Dom Pokoju we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

Bezpłatne poradnictwo prawne

Zobacz on-line >

Cel: Wspieranie rozwoju poradnictwa prawnego i obywatelskiego  we Wrocławiu poprzez:

  1. Współorganizowanie specjalistycznych konferencji z okazji Wrocławskich Dni Poradnictwa Obywatelskiego
  2. Zaproszenie do współpracy NGO oraz parafii, które tworzą sieć Wrocławskich Biur Porad Obywatelskich. Dzięki temu mieszkańcy Wrocławia znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji prawników.
  3. Bezpłatne szkolenia, warsztaty z poradnictwa prawnego

Działania podejmowane przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego i Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw - Karta 99 zostały uznane za „Najlepszy model współpracy samorządu terytorialnego i organizacji poradniczych” w Polsce. Nagroda Główna dla wrocławskiego programu poradnictwa obywatelskiego i mediacji została przyznana przez Kongres Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego w dniu 4 lutego 2015 r.

Kibice Razem

Zobacz on-line >

Od czerwca 2010 roku.

Cel: pomoc w stopniowej profesjonalizacji działania organizacji kibicowskich i nawiązywaniu przez nich partnerstw, udzielanie systematycznego wsparcia pozytywnym, pozbawionym elementów nienawiści czy przemocy inicjatywom wychodzącym ze środowiska kibiców.

Lokalne ośrodki projektu = otwarte miejsca spotkań dla kibiców.

Działania: spotkania, turnieje konkursy, wystawy, konferencje dot. m.in. kultury kibiców piłkarskich, Ambasada Kibiców, warsztaty językowe, warsztaty dla dzieci ze świetlic środowiskowych Festiwal Filmów Futbolowych, publikacje (albumy, przewodniki po kibicowaniu), spotkania z piłkarzami.Zgłoś uwagę