Impresjoniści i człowiek, który ich stworzył

Dolnośląskie Centrum Filmowe zaprezentuje film „Impresjoniści” 5 lipca o godz. 18, a w nim dzieła takich twórców jak Monet, Cezanne i Degas oraz próby odpowiedzi na pytania: kim byli malarze, dlaczego i jak malowali, co sprawiło, że ich obrazy stały się tak popularne? Bilety kosztują 20-25 zł. 


Niemal wszyscy impresjoniści bardzo wiele zawdzięczają jednemu człowiekowi, Paulowi Durand-Ruelowi – dziewiętnastowiecznemu kolekcjonerowi sztuki, zdeklarowanemu orędownikowi impresjonizmu. Durand-Ruel jako jeden z pierwszych marszandów wyczuł, jaki potencjał mają dzieła impresjonistów. Pierwsza ich wielka wystawa miała miejsce w jego galerii w Londynie w 1872 roku. Później Durand-Ruel zorganizował ich jeszcze wiele, m.in. w Stanach Zjednoczonych, kreując tam modę na impresjonizm. Gdyby nie on i jego zaangażowanie, nie jest wcale pewne, czy świat doceniłby geniusz Moneta czy Renoira.

 „Wystawa na Ekranie”, dzięki wypowiedziom ekspertów, wizytom w pracowniach konserwatorskich i maksymalnym zbliżeniom ukazującym dzieła w detalach umożliwia widzom całego świata zobaczenie tego, co jest niedostępne podczas tradycyjnej wizyty w galerii czy w muzeum.

Zgłoś uwagę