Bezpieczeństwo

wersja tekstowa

 • Bezpieczeństwo – miasto rocznie wydaje na bezpieczeństwo ok. 63 mln zł
 • ok. 13 tys. zł – sylwester na Rynku, m.in. dodatkowa służba 89 funkcjonariuszy i koszt paliwa do radiowozów
 • ok. 30 tys. zł – Straż Miejska przeznaczyła na „Akcję Znicz” – Wszystkich Świętych, m.in. dodatkowa służba 159 strażników miejskich i koszty paliwa do radiowozów
 • ok. 527 – imprez masowych zabezpieczała w 2014 r. straż miejska
 • w tym m.in.: uroczystości, festyny, wystawy, happeningi, targi, pokazy, zgromadzenia
 • 289 – kajdanek ma na wyposażeniu straż miejska
 • 6 – koni ma straż miejska
 • 1900 zł/netto – pensja strażnika miejskiego po 10 latach pracy
 • 139 534 – zgłoszenia od mieszkańców do straży miejskiej w 2014 r. dotyczyły:
 • 73 411 –interwencji w ruchu drogowym (90% to nieprawidłowe parkowanie)
 • 37 231 – interwencji dotyczących bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego (m.in. picie alkoholu w miejscach publicznych i zakłócanie cieszy nocnej)
 • 1243 – osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania
 • 4550 – interwencji sanitarno-porządkowych (m.in. śmieci na chodnikach, podwórkach, psie kupy)
 • 200 – skarg dotyczących pracy straży miejskiej (18 uznano za zasadne)
 • od 20 do 500 zł – taki mandat może nałożyć strażnik miejski
 • (m.in. złe parkowanie, przechodzenie na czerwonym świetle, nadmierna prędkość, handel bez zezwolenia)
 • W 2014 r. było:
 • 46 126 – mandatów na kwotę 5 714 187 zł
 • 14 419 – samochodów z blokadami kół
 • 2312 – pojazdów usuniętych z dróg
 • ok. 1 mln zł – remont posterunku straży miejskiej przy ul. Wysokiej
 • 20 923 340 zł – budżet straży miejskiej Wrocławia na 2015 r.
 • ok. 5 mln – w 2014 r. zł miasto przeznaczyło poprawę bezpieczeństwa w tym m.in. na dodatkowe patrole policji
 • 168 zł/netto – 8 godz. pracy patrolu policji opłacanej przez miasto


Zgłoś uwagę