Pomoc społeczna

wersja tekstowa

  • Pomoc społeczna - środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej w 2014 r. – 281.251.249 zł
  • 3 tys. zł/mies. – utrzymanie mieszkańca w domu pomocy społecznej
  • – 1.115 miejsc jest w domach pomocy społecznej we Wrocławiu
  • 2-6 tys. zł/mies. – utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinnym domu dziecka
  • 45 placówek opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinnych domów dziecka we Wrocławiu
  •  3.971,17 zł/mies. – na 1 dziecko, Placówka Opiekuńczo Wychowawcza ,,Siemacha Spot 2417”, ul Chopina 9a;
  •  3.012,00 zł/mies. – na 1 dziecko, Rodzinny Dom Dziecka nr 3, ul. Dróżnicza 488
  •  3.360,00 zł/mies. – na 1 podopiecznego Domu Pomocy Społecznej, ul. Karmelkowa 25
  • 233 764 259 zł – gmina przeznaczyła w 2014 r. m.in. na: zasiłki, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, rodzinną opiekę zastępczą, domy pomocy społecznej

 

Zgłoś uwagę