Edukacja

wersja tekstowa

 • Edukacja - oświata, wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza, polityka społeczna - ok. 1 mld 112 mln zł
 • 1130 zł/mies. – utrzymanie dziecka w żłobku publicznym z tego miasto płaci 878 zł, rodzice 252 zł
 • 978 zł/mies. – utrzymanie dziecka w przedszkolu
 • 45 zł/mies. – wydatki gminy na 1 dziecko w przedszkolu na zajęcia dodatkowe
 • 3226 zł/brutto – średnie wynagrodzenie nauczycielki w przedszkolu
 • 5410 zł/brutto – średnie wynagrodzenie dyrektora przedszkola
 • 5 mln 7 tys. zł – budowa nowego przedszkola (z kuchnią) dla 200 dzieci
 • ok. 163 mln/zł – roczne wydatki bieżące na przedszkola (bez wydatków majątkowych oraz dotacji)
 • 733 zł/mies. – utrzymanie ucznia szkoły podstawowej
 • 38 zł/mies. – dopłata do wyżywienia ucznia w szkole podstawowej
 • ok. 50 mln zł – budowa zespołu szkolno-przedszkolnego dla 1400 dzieci, z blokiem sportowym, zewnętrznym terenem sportowym, placem zabaw, drogą dojazdową
 • ok. 261 mln/zł – roczne wydatki bieżące na szkoły podstawowe (bez wydatków majątkowych oraz dotacji)
 • 725 zł/ mies. – utrzymanie ucznia w gimnazjum
 • ok. 111 mln zł – roczne wydatki bieżące na szkoły gimnazjalne (bez wydatków majątkowych oraz dotacji)
 • 733 zł/mies. – utrzymanie ucznia w szkole zawodowej
 • ok. 68 mln/zł – roczne wydatki bieżące na szkoły zawodowe (bez wydatków majątkowych oraz dotacji)
 • 681 zł/mies. – utrzymanie ucznia w liceum
 • 260 tys. zł – remont i przebudowa toalet w Zespole Szkół nr 9 ul. Krajewskiego
 • ok. 88 mln/zł – roczne wydatki bieżące na licea ogólnokształcące (bez wydatków majątkowych oraz dotacji)


Zgłoś uwagę