Drogi, oświetlenie, remonty

wersja tekstowa

Gospodarka komunalna, transport, łączność ok. 1 mld 240 mln zł

 • Na remonty i utrzymanie dróg oraz całą gospodarkę komunalną miasto Wrocław wydaje rocznie ok. 1 mld 240 mln zł
 • 180 zł – uzupełnienie 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej
 • 92 zł - uzupełnienie 1 m2 nawierzchni bitumicznej
 • 25 107 500 zł – przebudowa ul. Nowowiejskiej z torami i trakcją tramwajową i sieciami podziemnymi
 • 9 mln 845 tys. zł – remonty i naprawy dróg i chodników w 2014 r. (naprawiono ponad 132 mln m2 nawierzchni)
 • 37 tys. zł – budowa 100 m drogi rowerowej dwukierunkowej o szerokości 2 m
 • 700 zł – wyznaczenie na jezdni śluzy rowerowej
 • 3 mln 508 tys. zł/rok – naprawa, montaż i wymiana pionowych znaków drogowych
 • 55 zł – wymalowanie 1 m2 oznakowania na drodze
 • 345 zł – montaż jednego znaku z tarczą okrągłą
 • 15 375 zł – montaż jednej (4-segmentowej) wiaty przystankowej
 • 197 zł – wymiana 1 m2 szyby przystankowej ze szkła hartowanego
 • 12 500 zł/rok – utrzymanie sygnalizacji świetlnej na jednym skrzyżowaniu (277 skrzyżowań ze światłami ma Wrocław)
 • 13 337 902 zł – roczne opłaty za energię dostarczaną do miejskich latarni
 • 50 zł/mies. – utrzymanie 1 miejskiej latarni (jest ich 41 867)
Zgłoś uwagę