Honorowe doktoraty dla uznanych uczonych

Wrocławskie uczelnie – z okazji Święta Nauki wyróżnią naukowców, którzy od lat z nimi współpracują.


Doktorem honoris causa Politechniki Wrocławskiej zostanie prof. Wojciech Witkiewicz. To znany chirurg, wieloletni dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Kamieńskiego.

Uniwersytet Przyrodniczy honorowym doktoratem wyróżnił prof. Andrzeja Grzywacza. Pracownik naukowy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest specjalistą w zakresie nauk leśnych, fitopatologii i mykologii leśnej oraz ochrony środowiska.

Do grona doktorów honoris causa Uniwersytetu Wrocławskie dołączy prof. Oskar Malta. Urodzony w brazylijskim Recife uczony, specjalista w zakresie chemii teoretycznej, materiałach nanostrukturalnych, chemii organicznej, jest pracownikiem naukowym tamtejszego uniwersytetu.

Zgłoś uwagę