Plan
Gospodarki
Niskoemisyjnej

O gospodarce niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) to dokument, który został przygotowany dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Wrocławia i czternastu gmin. W publikacji zebranych jest dziesięć obszarów gospodarki, w których konieczne jest wprowadzenie rozwiązań gospodarki niskoemisyjnej.
PGN nakreśla długoterminową wizję rozwoju w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, wyznacza konkretne, mierzalne, osiągalne i określone w czasie cele do realizacji w zakresie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną oraz wskazuje i planuje działania, które przyczynią się do realizacji celów.

Więcej

 

AKTUALNOŚCI

Zestawienie uwag i odpowiedzi po konultacjach
Drugie spotkanie informacyjne w sprawie PGN – ZDJĘCIA,FILM
Pierwsze spotkanie informacyjne w sprawie PGN – ZDJĘCIA, FILM


Konsultacje ws. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Zadaj pytanie
Zgłoś swój pomysłZgłoś uwagę