No thumbnail

Dział Usług Opiekuńczych

Dział Usług Opiekuńczych udziela pomocy mieszkańcom Wrocławia w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, specjalistycznych usług psychiatrycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

Z pomocy mogą skorzystać osoby, które z powodu wieku, choroby lub innych  przyczyn wymagają wsparcia ze strony innych osób, a którym najbliższa rodzina nie jest wstanie takiej pomocy zapewnić. 

Usługi opiekuńcze obejmują: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.  Pomoc jest odpłatna uzależniona od dochodu osoby/rodziny. Wysokość odpłatności ustala rada gminy w drodze uchwały.

Aby uzyskać pomoc należy skontaktować się telefonicznie, osobiście lub pisemnie z pracownikiem socjalnym terenowym lub z pracownikami administracyjnymi Działu Usług Opiekuńczych. 

 

Lokalizacja

Rynek

 

Komentarze