No thumbnail

Edukacja zdrowotna osób z obrzękiem limfatycznym i zagrożonych jego występowaniem

Celem zadania jest przeciwdziałanie zdrowotnym i społecznym następstwom obrzęku limfatycznego poprzez prowadzenie działań edukacyjnych i kompensacyjnych u osób z widocznym obrzękiem limfatycznym oraz  zagrożonych jego występowaniem           

 

 

Lokalizacja

Rynek

 

Komentarze