Od "sztucznej rzeczywistości" do selfie. Autoportret w polskiej sztuce współczesnej

Od „sztucznej rzeczywistości” do selfie.

Wystawa prezentuje tożsamość polskich artystów współczesnych różnych pokoleń. Odwołuje się do tradycyjnej konwencji artystycznego autoportretu, za punkt wyjścia biorąc twórczość jednej z najważniejszych reprezentantek rodzimej neoawangardy, Natalii LL. To próba uchwycenia w przekroju strategii ważnych twórców ostatnich dekad, ich stosunku do tradycji, awangardowej siły redefiniowania rzeczywistości przez sztukę, zdolności przeciwstawienia się ekonomicznej przemocy i wyzwalającego poczucia humoru.

Wydarzenie towarzyszące:

Dzięki współpracy z Ośrodkiem Postaw Twórczych galeria Miejsce przy Miejscu zmieni się na czas wystawy w dodatkową „salę” galerii Awangarda i zaprezentuje autoportretową wystawę Tomka Tyndyka:

Tomek Tyndyk, Miejsce przy Miejscu, pl. Strzelecki 14, Wrocław
6 października – 3 listopada 2017.
udostępnienie wystawy: 6 października, godz. 20.30.

Oprowadzenie kuratorskie:
środa, 11 października, godz. 17.00.

Debata:
„Tożsamość w twórczości polskich artystów współczesnych"
20 października, godz. 18.00.

Lokalizacja

galeria Awangarda BWA Wrocław

 

Komentarze