Wystawa: Intrygująca kolekcja rodziny Stenzlów

Wystawa: Intrygująca kolekcja rodziny Stenzlów

W 1913 r. Muzeum Starożytności Śląskich zakupiło od mieszkanki Wrocławia Augusty Stenzel dwa nowożytne dokumenty pergaminowe oraz 62 średniowieczne i nowożytne pieczęcie woskowe odcięte w XIX w. od dokumentów, które uwierzytelniały.

Zbiór ten był o tyle zadziwiający, że znajdowały się w nim tylko artefakty oryginalne, podczas gdy prawie wszystkie XIX-wieczne kolekcje sfragistyczne bazowały głównie na odlewach gipsowych. Ranga wielu z tych egzemplarzy była wyjątkowa, albowiem znajdowały się wśród nich unikatowe pieczęcie cesarskie, królewskie, hrabiowskie, rycerskie, kościelne oraz ogólnomiejskie pochodzące z czasu od końca XII do początku XVII w.

Do dzisiaj zachowało się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu 48 pieczęci – w tym jedne z najcenniejszych – a mianowicie: cesarsko-królewska pieczęć majestatyczna Wacława IV Luksemburskiego z lat 1378–1400, pieczęć herbowa cesarza Zygmunta Luksemburskiego z lat 1433–1437, pieczęć klasztoru Klarysek św. Klary w Kolonii z XIV w., pieczęć przeoryszy klasztoru dominikanek w Lemgo z XIV w., i wiele innych.

Lokalizacja

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław

Komentarze