Łzy rzeczy – wernisaż wystawy fotografii

Łzy rzeczy – wernisaż wystawy fotografii

W ramach II Festiwalu Tradycji Literackich zapraszamy do Muzeum Pana Tadeusza na wernisaż wystawy czasowej „Łzy rzeczy” prezentującej fotografie uczennic i uczniów Ośrodka Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu, które zostały wykonane podczas cyklu warsztatów „Studium przedmiotu” inspirowanych twórczością Zbigniewa Herberta.

Wstęp wolny.

Wystawa pt. „Łzy rzeczy” prezentuje prace wykonane przez uczennice i uczniów Ośrodka Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu podczas warsztatów fotograficznych inspirowanych poezją Zbigniewa Herberta. Prace są efektem realizacji zadań zapraszających do skupienia się na formalnych cechach rzeczywistości: jej rytmach, kolorystyce, fakturze i strukturze. Warsztaty odbywały się w Muzeum Pana Tadeusza, w Muzeum Przyrodniczym Uniwersytetu Wrocławskiego i w okolicach Hali Stulecia. Wykonane zdjęcia uczestnicy skomentowali urywkami tekstów literackich. W ten sposób próbowali uchwycić charakterystyczne dla fotografii i poezji napięcie pomiędzy przypadkowością zdarzeń a potrzebą kontroli chaosu, smutkiem a humorem, senną poetyckością świata a prozą życia.

Dziesięć godzin warsztatów przeznaczono dla każdej z dwóch grup, chłopców i dziewcząt, pracujących oddzielnie. Tytuł „Studium przedmiotu”, zaczerpnięty z poematu Herberta, sugeruje skupienie się na materialnej stronie świata. Na tym, co widzialne, słyszalne, dotykalne. Punkt wyjścia, pozornie oczywisty, wikła się jednak natychmiast w serię zastrzeżeń, kiedy okazuje się, że wykonując zdjęcie, chwytamy w kadr nie rzecz, ale jej tymczasowy wygląd, uwarunkowany oświetleniem, a także atmosferą chwili. Tak więc przedmiot nie jest przedmiotem fotografii, jest nim czas. Także czas pomiędzy zrobieniem zdjęcia a powstaniem jego odbitki. W przypadku techniki polaroid jest to tylko kilka chwil, oczekiwanie nie wymaga zbyt wielkiej cierpliwości. Jednak efekt nie jest zupełnie natychmiastowy, tak jak to ma miejsce w przypadku codziennej fotografii komórkowej. Ma natomiast tę przewagę, że jest materialnym przedmiotem.

Uczestnicy warsztatów chętniej niż obiekty fotografowali siebie nawzajem i, co zrozumiałe, bardziej emocjonalnie oceniali efekty własnej pracy. Jednak ostatecznie na wystawie pokazujemy ich wizerunki na tych samych prawach co zdjęcia kamieni, drzew i wszystkich innych przedmiotów.

Tytuł wystawy „Łzy rzeczy” (z łac. lacrimae rerum), pochodzący z „Eneidy”, odnosi się do emocjonalnego widzenia i przedstawiania świata przez autorów zdjęć. To poważne i równocześnie niepoważne spojrzenie ma wiele wspólnego z młodością, wiele wspólnego z indywidualnymi historiami życia i wiele wspólnego z atmosferą grupowej wycieczki.

Organizatorzy dziękują za zaangażowanie uczestnikom: Wiktorii Broś, Klaudii Chmielewskiej, Julii Czaplińskiej, Klaudii Filipiak, Katarzynie Gołubiewskiej, Wiktorii Hansel, Magdalenie Kopeć, Agacie Rzepińskiej, Angelice Skubisz, Aleksandrze Szymańskiej, Edycie Urbańskiej, Nikoli Zagórze, Dominikowi Adamczewskiemu, Sebastianowi Domagale, Erykowi Fedorowiczowi, Kacprowi Juraczykowi, Mateuszowi Maciejewskiemu, Maciejowi Matusewiczowi, Przemysławowi Zieleniakowi oraz opiekunom grup: Pani Renacie Wójcik-Barańskiej i Panu Michałowi Babrajowi. 

Lokalizacja

Muzeum Pana Tadeusza

Rynek 6, 50-117 Wrocław

Komentarze