Miejsce do kąpieli - Jeziorowa

Miejsce do kąpieli – Jeziorowa

Miejsce do kąpieli tuż obok ul. Jeziorowej i Sasankowej w Pawłowicach. w sezonie, w godzinach od 9.00 do 19.00 na wyznaczonym odcinku, dyżurują ratownicy. Jest punkt medyczny, toalety oraz plaża.

Wstęp bezpłatny

 • Adres: ul. ul. Jeziorowa i Sasankowa, ratownicy dyżurują codziennie od godz. 9.00 do 19.00.

Zapewnione:

 • obsługa ratowników do 31 sierpnia
 • zaplecze sanitarne
 • plaża z wydzielonym miejscem do kąpieli
 • boisko do siatkówki plażowej
 • grill stacjonarny
 • wydzielone miejsce na ognisko

Na terenie obiektu obowiązywać będą obostrzenia sanitarne związane z pandemią.

 • Obowiązywać będzie zakrywanie ust i nosa. Klienci będą mieli obowiązek posiadania maseczki (osłona ust i nosa) w trakcie przemieszczania się po terenach basenów i kąpielisk. Nie zaleca się zasłaniania nosa i ust podczas kąpieli w wodzie.
 • Należy zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren kąpieliska/ miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących).
 • Należy unikać zatłoczonych plaż/miejsc lub zgromadzeń na terenie kąpieliska /miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
 • Należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa.
 • Zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania.
 • Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce, pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny).
 • Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycia rąk wodą z mydłem oraz/lub ich dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku.
 • Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji o ile to możliwe.
 • Nie należy korzystać z kąpielisk/miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Lokalizacja

Miejsce do kąpieli – Jeziorowa

Jeziorowa,  Wrocław

Komentarze