Liczymy kilometry do Festiwalu Równoleżnik Zero

Liczymy kilometry do Festiwalu Równoleżnik Zero

W kwietniu odbędzie się IX edycja Wrocławskiego Festiwalu Podróżniczego im. Olgierda Budrewicza Równoleżnik Zero. W oczekiwaniu na imprezę jeździmy rowerem między filiami Miejskiej Biblioteki Publicznej i wypożyczamy książki. 

Rowerowe wyzwanie polega na zbieraniu wpisów i pieczątek do Dziennika Podróżnika, czyli bibliotecznego rowerownika. Wpisy otrzymuje się za pokonanie rowerem trasy między dowolnymi filiami Miejskiej Biblioteki Publicznej. Odległości sprawdzane są w tabeli przygotowanej przez organizatorów akcji. Dodatkowo, można poprawić swój wynik korzystając z energorowerów w Centrum Innowacji Przejście (ul. Świdnicka 19). 

Dziennik Podróżnika, regulamin wyzwania, tabela odległości oraz zgoda na udział w imprezie (dla osób niepełnoletnich) znajdują się na stronie MBP we Wrocławiu.

Lokalizacja

Miejska Biblioteka Publiczna

Sztabowa 98,  Wrocław

Komentarze