Bezpłatne pokazowe zajęcia ogólnorozwojowe z elementami koszykówki.

Basket Kids: bezpłatne pokazowe zajęcia dla dzieci

Zajęcia w Basket Kids mają na celu: zapewnienie harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci, nauczenie najmłodszych współdziałania w zespole oraz sumienności, dostarczenia im niezbędnych wiadomości i umiejętności służących zdrowiu i sprawności fizycznej, przygotowanie do samodzielnego planowania własnej aktywności fizycznej.

Bezpłatne zajęcia pokazowe Piątek: Lotnicze Zakłady Naukowe (LZN) ul. Kiełczowska 43 godz. 17.30 (grupa 2-4 lata) godz. 18.30 (grupa 5-7 lat)

Lokalizacja

Fontanna na terenie LZN-u

Kiełczowska 43b,  Wrocław

Komentarze