Wakacyjne Wyzwanie Czytelnicze

Wakacyjne Wyzwanie Czytelnicze

Organizatorzy zapraszają dzieci i młodzież oraz ich rodziców do podjęcia wyzwania. Wakacyjne Wyzwanie Czytelnicze, to zabawa dla miłośników czytania i nie tylko. W akcji może wziąć udział każdy w wieku od 6 do 15 lat (decyduje rok urodzenia). Przed pobraniem legitymacji rodzic/opiekun prawny musi dostarczyć podpisaną zgodę na udział w zabawie. 

Wystarczy:

 • być czytelnikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu
 • posiadać kartę biblioteczną na swoje imię i nazwisko
 • zgłosić w bibliotece chęć udziału w zabawie, dostarczyć zgodę rodzica/ opiekuna i odebrać legitymację
 • CZYTAĆ WYPOŻYCZONE W MBP KSIĄŻKI

Każdy uczestnik Wakacyjnego Wyzwania Czytelniczego:

 • otrzymuje legitymację, w której zbiera naklejki (1 wypożyczona i oddana książka = 1 naklejka)
 • wybiera w legitymacji dowolną z dróg i wykleja ją naklejkami
 • otrzymuje upominki po skompletowaniu naklejek w jednej z dróg
 • kiedy wypełni naklejkami 1 drogę, może podjąć następne wyzwanie i nową drogę

Uwagi:

 • Liczone i rejestrowane będą tylko te książki wypożyczone na imienne konto Uczestnika 
 • Zapis do biblioteki i ilość książek wypożyczanych na konto biblioteczne reguluje Regulamin MBP. 
 • Bibliotekarz może zweryfikować przeczytanie książki poprzez zadanie kilku pytań dotyczących treści.

Pełny Regulamin Wakacyjnego Wyzwania Czytelniczego znajduje się na tutaj  i w placówkach MBP. 

Akcja Wakacyjne Wyzwania Czytelnicze trwa od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 r.

Komentarze