Wielkie Wrocławskie Śniadanie Wolności

Wielkie Wrocławskie Śniadanie Wolności

X edycja festiwalu „Europa na widelcu” zakończy się wyjątkowo w poniedziałek, 4 czerwca, w Dniu Wolności. Z tej okazji na wrocławskim rynku odbędzie się Wielkie Wrocławskie Śniadanie Wolności.

Robert Makłowicz i Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz zapraszają do wspólnego stołu mieszkańców naszego miasta i turystów. W programie śniadaniowe przysmaki, rozmowy niekontrolowane i wspomnienia z lat 80.

Zapraszamy  wszystkich wrocławian i turystów odwiedzających nasze miasto do wspólnego stołu i wspólnych wspomnień. Wraz z Prezydentem Wrocławia przeniesiemy się do roku  1989,  by przypomnieć uczestnikom wydarzeń - i opowiedzieć  tym, którzy tych czasów nie pamiętają - jak w Polsce wyglądało wkraczanie na drogę ku demokracji.

W  programie m.in. śniadaniowe przysmaki, jajecznica  z 1989  jajek, serwowana przez wrocławskich  szefów kuchni, rozmowy niekontrolowane i wspomnienia z lat 80., obejmujące proces transformacji systemowej w Polsce czy tworzenie społeczeństwa  obywatelskiego, funkcjonującego  w warunkach wolnego rynku.
Przebudowa  państwa objęła wówczas swoim zasięgiem niemal wszystkie sfery życia  społecznego... a wszystko zaczęło się od obrad Okrągłego Stołu.

Przy wspólnym  stole o wolności porozmawiają m.in. Barbara Trzeciak-Pietkiewicz, dr Adolf Juzwenko, Mark Brzeiński, Alicja Grzymalska, prof. Jerzy Hausner, Rafał Bubnicki, Stanisław Szuszkiewicz, Andrij Sadowy.

Wideo / zdjęcia

Lokalizacja

Rynek we Wrocławiu

Rynek,  Wrocław

Komentarze