Wystawa „100 100-latków na 100-lecie”

Wystawa „100 100-latków na 100-lecie”

Projekt zakłada przeprowadzenie i nagranie wywiadów biograficznych ze świadkami historii, którzy urodzili się w roku odzyskania przez Polskę niepodległości, a w 2018 r. ukończą sto lat, oraz z osobami jeszcze starszymi, które opowiedzą o swoim doświadczeniu ostatniego 100-lecia historii Polski. Powstałe w ten sposób źródła historyczne – relacje historii mówionej wzbogacone o dokumenty i zdjęcia – posłużą do stworzenia dwóch wystaw: wirtualnej (w języku polskim i angielskim) oraz plenerowej, której ekspozycja w miastach powiatowych i wsiach gminnych w ciągu 2018 i 2019 r. będzie okazją do organizacji lokalnych uroczystości upamiętniających 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Dzięki projektowi zostaną udokumentowane i zaprezentowane relacje osób, które urodziły się w roku odzyskania przez Polskę niepodległości i są świadkami jej burzliwych losów aż do chwili obecnej. Przypomnienie ich życiorysów, pozwoli na ukazanie wartości oraz wydarzeń i przełomów, które począwszy od 1918 r. budowały polską tożsamość narodową. Kampania promocyjna (w mediach ogólnopolskich i lokalnych), która zostanie zorganizowana wokół projektu oraz uroczystości rocznicowe towarzyszące ekspozycji wystawy społecznościom lokalnym, pozwolą na przypomnienie ich znaczenia oraz aktywizację tych społeczności w uroczystym obchodzeniu setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

Lokalizacja

Centrum Historii Zajezdnia

Grabiszyńska 184,  Wrocław

Komentarze