Widowisko Barbary Wachowicz „Wigilie polskie"

Widowisko Barbary Wachowicz „Wigilie polskie"

W Narodowym Forum Muzyki organizatorzy wyjątkowego wydarzenia symbolicznie podzielą się opłatkiem z Wielkimi Polakami.

  • Z autorem „Pana Tadeusza” w dzień Jego imienin-urodzin (przeżywając z Nim wigilie dziecięce sielskie-anielskie, promieniste z przyjaciółmi, wigilię więzienną, która stanie się inspiracją III części „Dziadów”, po wigilie wygnańcze paryskie). W roli Adama Mickiewicza wystąpi imiennik poety – ADAM MARJAŃSKI, niezapomniany Janek Bohatyrowicz z filmu i serialu „Nad Niemnem”. Towarzyszą mu jako grono promienistych przyjaciół – uczniowie Liceum im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu.
  • Z autorem „Kordiana”, który przywoła wigilie z ukochaną Matką w Krzemieńcu i tę którą przeżył w Betlejem modląc się za tajemniczą „Kuzynkę”. Spotka się z Tą, o której mówił, że kocha ją „największą ziemską miłością” – Matką po 18-stu latach rozstania – we Wrocławiu!
  • Z Zygmuntem Krasiński zabierze widzów na Pasterkę w Rzymie, która kończy się proroctwem – wizją Papieża całującego rodzinną ziemię.
  • Z Fryderykiem Chopinem, który opowie o radosnych dniach w rodzinnym domu szczęścia, niezwykłych wakacjach gdy grywał na wiejskich dożynkach, dramatycznych wigiliach przeżytych za granicą, gdy w Polsce gorzało powstanie listopadowe i smutnych dniach Bożego Narodzenia czyli „Naszej Pannie Gwiazdce” w Paryżu.
  • Z Janem Kasprowiczem, studentem Uniwersytetu Wrocławskiego, który przypomni działające w mieście nad Odrą Towarzystwo Literacko-Słowiańskie – „brać pokrewną w nadziejach” na wolność Polski i wspomni, że w „jego pieśni” – „żyje najdroższa Ojczyzna”.
  • Z Orlętami Lwowskimi, które przeniosą słuchaczy w dni Bożego Narodzenia roku 1918, gdy broniły swego miasta z lwem w herbie i sercu.

Przy stole wigilijnym zasiądą także ci, którzy stali się „kamieniami na szaniec” – harcerze Szarych Szeregów i ich godni spadkobiercy – harcerze Hufca imienia Szarych Szeregów ze Świdnicy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.
Gościem honorowym przy Wigilijnym stole Wielkich Polaków jest Zwycięzca spod Racławic, którego Rok uroczyście obchodzimy – Naczelnik Tadeusz Kościuszko. Przypomni on w mieście, gdzie istnieje „Królowa Panoram” – Racławicka, swój wielki i aktualny do dzisiaj apel do rodaków: „Łączmy serca, łączmy ręce najściślej. Narodowi i Ojczyźnie naszą wierność winniście”.
Wszystkie słowa Bohaterów – są autentyczne, zaczerpnięte z ich listów, dokumentów i twórczości. Zabrzmią najpiękniejsze polskie kolędy w interpretacji dwóch Chórów.

Wykonawcy:

Barbara Wachowicz – scenariusz, reżyseria oraz prowadzenie
Agnieszka Franków-Żelazny, Małgorzata Podzielny – dyrygenci
Halina Rowicka – Salomea Słowacka
Adam Marjański – Adam Mickiewicz
Aleksander Machalica – Franciszek Mickiewicz
Błażej Michalski – Juliusz Słowacki
Grzegorz Gołaszewski – Tadeusz Kościuszko
Krzysztof Jakubiec – Harcerz
Aleksander Miśkiewicz – fortepian
Chór NFM
Chór Chłopięcy NFM
Harcerze i zuchy z Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. Szarych Szeregów w Świdnicy
Uczniowie LO nr III im. A. Mickiewicza we Wrocławiu z klasy o profilu teatrologicznym
Chór Bajkonutki z Przedszkola nr 66 „Bajkolandia”
Małgorzata Kosowska – przygotowanie Chóru Bajkonutki

Bilety od 10 do 50 zł

Lokalizacja

Narodowe Forum Muzyki (NFM) Wrocław

 

Komentarze