Zakazane lektury w Hali Stulecia

Zakazane lektury we Wrocławskim Centrum Kongresowym

Na kolejne spotkanie z cyklu „Zakazane lektury” organizatorzy zapraszają w czwartek, 6 grudnia do  Wrocławskiego Centrum Kongresowego. Fragmenty dramatu Szymona An-skiego pt. „Dybuk” przeczytają Agata Buzek i Jacek Braciak. Lekcję poprowadzą Olga Tokarczuk, Mikołaj Grynberg i Irek Grin. Bezpłatne bilety!

Czym są „Zakazane lektury”? To dzieła autorów usuniętych lub zmarginalizowanych na nowej liście lektur szkolnych.

Przeczytają je dla publiczności na żywo wybitni aktorzy. „Zakazane lektury” to również „lekcje”, w czasie których pisarze, dziennikarze i naukowcy opowiedzą o swoich mistrzach – tych, którzy z kanonu znikają. A wszystko to raz w miesiącu, w ciągu dwóch godzin, dynamicznie, bezkompromisowo, szczerze i bez cenzury!

Organizatorzy wierzą w ponadczasowość wielu tekstów literackich. Uważają, że słowo „kanon” zobowiązuje. Że kanon jest częścią wspólnej świadomości i pozwala nam się komunikować i rozumieć. Że nie może być anachroniczny i zideologizowany.

Kanon lektur zawsze wyznaczała bieżąca polityka, jej zamówienie i wytyczne. Pamiętamy czasy, gdy literatura była narzędziem propagandy. Czy usunięcie z kanonu, przesunięcie na poziom rozszerzony bądź ograniczenie do fragmentów tekstów: Kapuścińskiego, Lema, Conrada, Schulza, Gałczyńskiego, Manna, Kafki, Marqueza, Stryjkowskiego, Konwickiego, Iwaszkiewicza, Singera, Nabokova, Vonneguta, Steinbecka, Grassa, Kundery, Błońskiego, Janion, Lipskiej, Kołakowskiego, ks. Tischnera, Zagajewskiego, Grynberga i wielu innych nie oznacza ich rzeczywistej eliminacji ze świadomości polskiego ucznia, w przyszłości polskiego obywatela kreującego rzeczywistość polityczną i społeczną?

A jeśli tak, to jaki obraz świata i jaka wiedza, wraz z usuniętymi autorami, zniknie z horyzontu pokoleń Polaków? Bowiem w ogromnej większości przypadków jeśli młody człowiek nie zetknie się z tytułem, autorem lub zjawiskiem literackim (i jego społecznymi lub historycznymi przyczynami i konsekwencjami) w szkole, nie zetknie się z nimi już nigdy.

Lokalizacja

Wrocławskie Centrum Kongresowe

Wystawowa 1, 51-618 Wrocław

Komentarze