Spotkanie promujące książkę i wystawę „Tomasz Domański. Pomniki Czasu”

Spotkanie: „Tomasz Domański. Pomniki Czasu”

Podczas spotkania odbędzie się zapowiedź planowanej na 2019 rok monograficznej wystawy oraz pierwsza odsłona, wydanej przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, monografii pt. „Tomasz Domański. Pomniki Czasu". 

Publikacja dokumentuje ponad ćwierćwiecze twórczości jednego z najciekawszych polskich artystów działającego w dziedzinie sztuki akcji i sztuki efemerycznej. Zawiera unikalny materiał ikonograficzny dokumentujący prace artysty. Obok tekstów autorskich, opisujących osobiste zaangażowanie i motywacje, książka zawiera komentarze, recenzje, teksty krytyczne objaśniające rozumienie „Pomników Czasu" jako monumentu relatywnego w kategorii współczesnej rzeźby.

Znaczną część monografii stanowi „Życiorys ilustrowany” napisany przez Tomasza Domańskiego, ukazujący wiele faktów z jego artystycznej biografii i kulisy powstawania poszczególnych realizacji. Rozmowa o monografii będzie punktem wyjścia do pogłębienia wiedzy na temat twórczości Tomasza Domańskiego i do szerszych rozważań na temat sztuki efemerycznej.

Artysta o „Pomnikach Czasu" pisze, że są „realizacją obiektów tworzonych z zamysłem obserwowania działania czasu w materii”. Nie jest tutaj istotne skończone dzieło sztuki, ważny jest proces jego powstawania, cykl życia dzieła, którego częścią są także destrukcja i dematerializacja. Poczucie tymczasowości i przemijania zostały immanentnie wpisane w tę twórczość.

Domański w swoich pracach odwołuje się do skrajnych kategorii, łącząc je w nierozerwalne pary: życie – śmierć, natura – kultura, fizyczność – metafizyka, życie – sztuka, a właściwie w tym przypadku należałoby napisać życiosztuka.

W spotkaniu udział wezmą:

Tomasz Domański (autor tekstów, redaktor publikacji) – urodzony w 1962 roku. Artysta multimedialny, zajmuje się sztuką efemeryczną. Pracuje przeważnie z naturalnymi materiałami: wodą, lodem, ogniem, drewnem, słomą, popiołem, metalem, wykorzystując właściwe im procesy. Sięga po nowe media – wideo i techniki cyfrowe – tworząc filmy i animacje jako integralne elementy wielu swoich realizacji.

W 1993 roku ukończył Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu, a w 2003 uzyskał tytuł doktora. W 1995 przebywał na rocznym stypendium w Indiach na uniwersytecie w Varanasi (Banaras Hindu University). Był pięciokrotnym stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wielu fundacji, m.in. Pollock-Krasner z Nowego Jorku, Laurenz Foundation z Bazylei, Elizabeth Montag z Bonn, UNESCO-Aschberg z Paryża, Adolpha i Esthery Gottlieb z Nowego Jorku. W 1997 roku reprezentował Polskę na IX Triennale Sztuki Współczesnej w New Delhi. W latach 2000–2004 pełnił funkcję członka Rady Programowej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Był nominowany do Paszportu „Polityki”. Brał udział w pięćdziesięciu wystawach indywidualnych i ponad stu zbiorowych. Od 2002 roku we wsi Komorowice na Dolnym Śląsku realizuje projekt symbiotycznego ogrodu rzeźb – „WIEŻOGRÓD / TowerTopia".

Sylwia Świsłocka-Karwot (autorka tekstu, redaktor publikacji) – historyk sztuki, krytyk, koordynator oraz kurator licznych projektów i wystaw. Adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. W obszarze jej zainteresowań badawczych znajduje się sztuka XX i XXI wieku. Od 2007 roku związana z Dolnośląskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych, gdzie obecnie pełni funkcję prezesa. Autorka obszernej publikacji naukowej poświęconej powojennej sztuce wrocławskiej: „Sztuka we Wrocławiu w latach 1945-1970.

Artyści, dzieła, krytycy”. Beata Lubicka (autorka tekstów, współredaktor) – studia na wydziale Historyczno-Pedagogicznym, pracuje w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu, prezeska Fundacji Dolnośląski Inkubator Sztuki.

Wideo / zdjęcia

Lokalizacja

Dom dla Kultury OP ENHEIM

pl. Solny 4, 50-062 Wrocław

Komentarze