Pan Tadeusz w języku esperanto

Pan Tadeusz w języku esperanto

Muzeum Pana Tadeusza zaprasza na spotkanie z epopeją Adama Mickiewicza w języku esperanto.

Ludwik Zamenhof, okulista, utalentowany poliglota, wybitny znawca problemów lingwistycznych i genialny interlingwista, w 1887 roku wydał pierwszy podręcznik do nauki ję­zyka esperanto  pt. Język międzynarodowy – przedmowa i podręcznik kompletny pod pseudonimem "doktoro Esperanto", co oznacza „doktor, który ma nadzieję”. Projekt Zamenhofa bardzo szybko zyskał licznych zwolenników na całym świecie, potwierdzając prostotę i użyteczność języka, także poprzez tysiące naukowych i literackich publikacji. Polska literatura znana jest na świecie w dużej mierze dzięki przekładom na język esperanto – mówi  Małgorzata Komarnicka, interlingwistka i wykładowczyni języka esperanto. – Tłumaczenie „Pana Tadeusza” przez Antoniego Grabowskiego, który uważał, że ta praca jest praktycznie niemożliwa, do dziś uchodzi za arcydzieło, zaś „Faraon” Bolesława Prusa został przetłumaczony na język chiński nie z języka polskiego, ale właśnie z języka esperanto.

Zaproszeni do Muzeum Pana Tadeusza goście Tomasz Chmielnik i Lidia Ligęza, znani tłumacze prozy i poezji na język esperanto, opowiedzą, jak przebiegała praca nad najnowszym  wydaniem epopei. Przybliżą także tłumaczenie dokonane przez Antoniego Grabowskiego oraz przeczytają kilka fragmentów Pana Tadeusza w języku esperanto i dla porównania w języku polskim.

Spotkanie poprowadzi Małgorzata Komarnicka. W księgarni Muzeum Pana Tadeusza będzie można kupić epopeję w języku esperanto.

Współpraca: Europejskie Centrum Edukacji Międzykulturowej.

Wideo / zdjęcia

Lokalizacja

Muzeum Pana Tadeusza

Rynek 6, 50-117 Wrocław

Komentarze