Mecenas „Solidarności”

Mecenas „Solidarności”

Spotkanie z mecenasem Jackiem Taylorem, obrońcą w procesach politycznych w stanie wojennym, poświęcone jego biograficznej książce „Naprawdę trzeba było coś zrobić” (wywiad-rzeka przeprowadzony przez Annę Machcewicz).

  •  wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odebrania w kasach muzeum, możliwa rezerwacja mailowa: zapisy@ossolineum.pl (zarezerwowane wejściówki należy odebrać najpóźniej pół godziny przed spotkaniem)

Książka wywiad-rzeka z mecenasem Jackiem Taylorem opowiadająca o czasach PRL-u i wolnej Polsce. Jacek Taylor praktykę adwokacką rozpoczął w roku 1968, a w latach 70. związał się z opozycją demokratyczną i występował jako obrońca w wielu procesach politycznych, broniąc działaczy solidarnościowego podziemia, m.in. Władysława Frasyniuka, Andrzeja Gwiazdę, Adama Michnika, Zofię i Zbigniewa Romaszewskich, Annę Walentynowicz, Lecha Wałęsę.

Brał udział w obradach Okrągłego Stołu. W latach 1991–1997 był posłem na sejm z listy Unii Demokratycznej. W książce odpowiada Annie Machcewicz na pytania o swoją drogę życiową, wybory polityczne, przemiany w Polsce po 1989 roku. Na stronach wywiadu-rzeki pojawiają się najważniejsi ludzie ostatnich trzech dekad dziejów Rzeczypospolitej.

Na spotkanie z cyklu „Środy nad książką” zapraszamy do Muzeum Pana Tadeusza 8 maja 2019 o godzinie 17.00. Rozmowę poprowadzi Mateusz Palka.

Gość:

Jacek Taylor – mecenas ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1968–1991 praktykował jako adwokat w Gdańsku. Od 1978 roku współpracował z opozycją demokratyczną najpierw w WZZ, NSSZ „Solidarność”, działał w Stowarzyszeniu Opieki nad Więźniami „Patronat”. W stanie wojennym był obrońcą w procesach politycznych. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu, był posłem na sejm z I i II kadencji w rządzie Jerzego Buzka. Został kierownikiem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, następnie był prokuratorem oraz przedstawicielem ministra skarbu w radzie Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”. Był przyjacielem i adwokatem Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

Prowadzący:

Mateusz Palka – współautor wystawy stałej „Misja: Polska” w Muzeum Pana Tadeusza. Kurator i autor wystaw fotograficznych, biograficznych i muzealnych. Scenarzysta komiksów „Kurier z Warszawy” (2014) i „Wojna w eterze” (2018) oraz współautor książki „Jan Nowak-Jeziorański. Biografia opowiadana” (2014). Doktor nauk humanistycznych, kulturoznawca, autor tekstów krytycznych i esejów o sztuce.

„Środy nad książką” – cykl spotkań, do których punktem wyjścia są książki dotyczące najnowszej historii Polski: głośne, budzące kontrowersje, prezentujące różne spojrzenia na wydarzenia, wydawałoby się, oczywiste. Bohaterami spotkań będą ich autorzy: uczeni, publicyści, świadkowie historii, którzy odpowiedzą na pytania prowadzących i publiczności.

Lokalizacja

Muzeum Pana Tadeusza

Rynek 6, 50-117 Wrocław

Komentarze