Konkurs na wydanie naukowej monografii historycznej

Konkurs na wydanie naukowej monografii historycznej

Organizatorzy zapraszają do udziału w konkursie na wydanie monografii historycznej. Czas nadesłania zgłoszeń do 15 września.

Do konkursu można zgłaszać niepublikowane wcześniej monografie z zakresu nauk humanistycznych, dotyczące przynajmniej jednego z obszarów: 

  • Historii Polski po 1945 r. ze szczególnym uwzględnieniem Ziem Zachodnich i Północnych 
  • Historii mówionej 
  • Historii w przestrzeni publicznej
  • Pojednania między narodami po 1945 r. (ze szczególnym uwzględnieniem pojednania polsko-niemieckiego)
  • Opozycji antykomunistycznej na Ziemiach Zachodnich i Północnych (ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska).

Nagrodą w konkursie jest sfinansowanie pełnych kosztów wydania monografii oraz wynagrodzenie w wysokości 8 000 zł.

Etapy konkursu: do 15.09.2021 r. na adres elektroniczny wydawnictwo@zajezdnia.org należy przesłać skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia do konkursu oraz formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych, do 30.10.2021 r. na adres elektroniczny wydawnictwo@zajezdnia.org należy przesłać pełny tekst pracy konkursowej (scalonej w jednym pliku w dwóch formatach: *.doc/*.docx oraz *.pdf spełniającej założenia opisane w § 2 Regulaminu, do 30.11.2021 r. (z możliwością przedłużenia do 15 grudnia) wyłonienie laureata konkursu, 2022r. – planowane wydanie zwycięskiej publikacji

Lokalizacja

Centrum Historii Zajezdnia

Grabiszyńska 184,  Wrocław

Komentarze