Jak urządzić ruch na Mostach Osobowickich?

Jak urządzić ruch na Mostach Osobowickich?

To jeden z bardziej newralgicznych punktów w ruchu ulicznym naszego miasta, korzystają z niego niemal wszystkie północne osiedla. W najbliższym czasie wybudowaną w 1897 r. przeprawę czeka remont, a nas wszystkich - konsultacje społeczne, do udziału w których zapraszamy. Będziemy rozmawiać o tym, jak sprawić, by mosty odpowiadały na współczesne potrzeby komunikacyjne: jeżdżą nimi autobusy i tramwaje, samochody osobowe i rowerzyści, chodzą po nich spacerowicze. Ponieważ to zabytek, będziemy też zastanawiać się,  jak zachować jego zabytkowy charakter.

Kiedy konsultujemy?

7 kwietnia - 5 maja 2021 r.

Co konsultujemy?

Mosty Osobowickie: Północny i Południowy

Jaki zakres konsultacji?

Warianty zagospodarowania przestrzeni i organizacji ruchu na Mostach Osobowickich: Północnym i Południowym

Jaki cel konsultacji?

Zebranie opinii mieszkańców dla proponowanych wariantów przebudowy Mostów Osobowickich

Jaki efekt konsultacji?

Raport z konsultacji

Kto konsultuje?

Mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia

Jak konsultujemy?

E-FORMULARZ OPINII | 7.04 - 5.05.2021 r. | Dostępny tutaj.

WARSZTATY Z PRZEDSTAWICIELAMI SAMORZĄDÓW OSIEDLOWYCH | Zaproszenia rozesłane do zainteresowanych.

E-SPOTKANIE KONSULTACYJNE| 15.04.2021 (czwartek), g. 17:30 | Aktywny udział możliwy na platformie internetowej Clickmeeting | Transmisja (podgląd) na stronie konsultacji. 

PUNKT KONSULTACYJNY | 17.04.2021 (sobota), g. 10:00 - 13:00 | niebieski namiot na wale między mostami Osobowickimi, ul. Pasterska  | Prosimy o przestrzeganie zaleceń sanitarnych.

Ogłoszenie o konsultacjach zamieszczono również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Komentarze