Jaki obszar rewitalizować?

Jaki obszar rewitalizować?

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji we Wrocławiu.

Kiedy konsultujemy?

15.03 - 15.04.2021 r.

Co konsultujemy?

Projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji we Wrocławiu

Jaki zakres konsultacji?

Zebranie komentarzy i sugestii do projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji we Wrocławiu

Jaki cel konsultacji?

 • Zebranie opinii na temat projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji we Wrocławiu.
 • Podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie procesu rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.
 • Zapewnienie aktywnego udziału mieszkańców na każdym etapie procesu rewitalizacji i zwiększenie ich partycypacji w tym obszarze.

Jaki efekt konsultacji?

Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji we Wrocławiu

Kto konsultuje?

Mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia (w tym szczególnie mieszkańcy osiedli, na których występuje koncentracja zjawisk kryzysowych), podmioty gospodarcze, właściciele i zarządcy nieruchomości, rady osiedli, organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne

Jak konsultujemy?

E-FORMULARZ OPINII 

FORMULARZ TRADYCYJNY (tj. papierowy)

 • 15.03-15.04.2021
 • Adres do przesyłania: Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Gabrieli Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław lub drogą elektroniczną na adres: konsultacje@um.wroc.pl 

ZBIERANIE UWAG PRZEKAZANYCH USTNIE

 •  15.03-15.04.2021
 • nr tel. 537 926 375 |

Dyżury: 

 • w poniedziałki (z wyjątkiem 5 kwietnia 2021) i środy: 9.00-12.00 
 • w czwartki: 15.00-18.00

ZBIERANIE UWAG PRZEKAZANYCH ZA POMOCĄ POCZTY ELEKTRONICZNEJ

E-DEBATA NT. REWITALIZACJI 

 • 23.03.2021(wtorek), g. 17:30
 • Debata z udziałem specjalistów w tej dziedzinie
 • Link do spotkania pojawi się tutaj

DWA E-SPOTKANIA KONSULTACYJNE |

24.03.2021 (środa), g. 17:30

 8.04.2021 (czwartek), g. 10:00

Informacje techniczne i organizacyjne o e-debacie oraz e-spotkaniach

Spotkania odbywają z wykorzystaniem narzędzia Clickmeeting. Przed rozpoczęciem spotkania przetestuj sprzęt; jeśli możesz, to przygotuj słuchawki i usiądź w miejscu, gdzie nie będzie dodatkowych hałasów. W poniższym linku znajdują się informacje na temat minimalnych wymagań sprzętowych, natomiast tutaj są informacje, jak dołączyć do spotkania.

Aby wziąć udział w spotkaniu, nie musisz podawać swojego aktualnego adresu mailowego.

Zdarza się, że pojawiają się problemy techniczne. Większość z nich wynika z ustawień komputera, np. uprawnień, które ma przeglądarka, albo z szybkości łącza internetowego. Jeśli nie uda Ci się ich rozwiązać – zgłoś to do organizatora.

Podczas trwania spotkania masz możliwość, aby na bieżąco komentować i zadawać pytania na czacie (w formie tekstowej). Postaraj się zadawać konkretne pytania lub przedstawiać zwięzłe opinie. Moderatorzy spotkania po prezentacji wrócą do zgłaszanych wątków i udzielą odpowiedzi.

Dyskusja jest moderowana – osoby, które będą obrażać innych lub zakłócać przebieg spotkania, będą z niej wypraszane.

Jeżeli coś jest niejasne, wymaga powtórzenia lub lepszego wyjaśnienia – zasygnalizuj to!

Ogłoszenie o konsultacjach zamieszczono również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Komentarze