Podwórko przy Krętej

Podwórko przy Krętej

Odmieńmy podwórko przy Krętej. Podpowiedz, co powinno się tam pojawić, a co należy usunąć, by ta przestrzeń dobrze służyła wszystkim mieszkańcom kwartału. Włącz się w proces planowania wnętrza.

Konsultowane podwórko znajduje się w granicach osiedla Nadodrze, w obrębie ulic: Krętej, Słowiańskiej, Roosevelta i Ołbińskiej. Jest to wnętrze o powierzchni mniej więcej 1 hektara podzielone na kilka fragmentów. Z jednej jego strony znajduje się jadłodajnia prowadzona od lat przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, z drugiej przedszkole. Na środku umieszczona jest częściowo ogrodzona piaskownica.

Kiedy konsultujemy?

25 listopada – 15 grudnia 2019 r.

Co konsultujemy?

Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w kwartale pomiędzy ulicami: Krętą, Słowiańską, Roosevelta i Ołbińską. 

Jaki zakres konsultacji?

Zebranie opinii na temat zagospodarowania wnętrza podwórzowego.

Przedyskutowanie z mieszkańcami i przedstawicielami instytucji działających przy podwórzu propozycji połączenia różnych fragmentów podwórka w jedną całość (m.in. usunięcia barier przestrzennych) oraz możliwości wykorzystania budynków wewnątrz podwórza na cele społeczne (organizacje pozarządowe, artyści etc.).

Jaki cel konsultacji?

Ustalenie potrzeb mieszkańców w zakresie zagospodarowania wnętrza podwórzowego przy ul. Krętej, poznanie opinii na temat idei połączenia poszczególnych fragmentów podwórka oraz wykorzystania budynków się tam znajdujących.

Ustalenie z mieszkańcami szczegółowych zadań w ramach projektu wnętrza.

Uzgodnienie z mieszkańcami priorytetów w realizacji zadań.

Włączenie mieszkańców we współdecydowanie o wyglądzie najbliższej okolicy, integracja społeczności lokalnej.

Jaki efekt konsultacji?

Raport zawierający wytyczne do projektu zagospodarowania podwórka.

Kto konsultuje?

Mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia, szczególnie kamienic przylegających do podwórza.

Jak konsultujemy?

SPOTKANIE KONSULTACYJNE | 3.12.2019, g. 17.30|Jadłodajnia Caritasu, ul. Słowiańska 17

KONSULTACJE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY | 3.12.2019, g.17.30 | Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży Caritas, ul. Słowiańska 17

SPOTKANIE KONSULTACYJNE DLA PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH PRZY PODWÓRKU

FORMULARZ OPINII | dostępny tutaj

Lokalizacja

Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży Caritas

Jemiołowa 57,  Wrocław

Komentarze