Kąpielisko Harcerska

Kąpielisko Harcerska

Obiekt przy ul. Harcerskiej został zaprojektowany w 1927 r. przez Richarda Konwiarza. Było to założenie architektoniczne zrealizowane ze sporym rozmachem. Obejmowało budynek zaplecza, brodzik dla dzieci z plażą, basen pływacki o długości 100 m, basen do skoków do wody, boisko wielofunkcyjne, tor żużlowy o długości 120 m (wokół boiska), 3  trawiaste place sportowe, plażę i staw gondolowy. Mimo degradacji obiektu walory zabytkowe tego miejsca są nadal czytelne. W roku 2005 baseny zostały zamknięte na skutek złego stanu technicznego, czynny jest natomiast staw kąpielowy, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Terenem zarządza Młodzieżowe Centrum Sportu. Docelowo w miejscu obecnego Kąpieliska Harcerska ma powstać obiekt z dominującą funkcją wypoczynkowo-rekreacyjną oraz sportową dla całych rodzin.

Kiedy konsultujemy?

2–22 września 2019

Co konsultujemy?

Dwie koncepcje zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Harcerskiej 13 we Wrocławiu.

Jaki zakres konsultacji?

Zebranie opinii oraz rekomendacji na podstawie dwóch przygotowanych koncepcji zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Harcerskiej we Wrocławiu. 

Jaki cel konsultacji?

Ustalenie z mieszkankami oraz mieszkańcami kierunków zagospodarowania i użytkowania terenu rekreacyjnego przy ul. Harcerskiej 13 we Wrocławiu na osiedlu Oporów oraz wyznaczenie priorytetów realizacji prac.

Jaki efekt konsultacji?

Raport z konsultacji oraz ostateczna wersja koncepcji zagospodarowania terenu.

Kto konsultuje?

Mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia, w szczególności osiedla Oporów i sąsiednich.

Jak konsultujemy?

PUNKT KONSULTACYJNY | Kąpielisko Oporów, ul. Harcerska 13 | Terminy:

  • 6.09.2019 g. 16.00–19.00
  • 7.09.2019 g. 12:00–15:00

SPOTKANIE WARSZTATOWE | 7.09.2019 r., g. 12.00–15.00 | spotkanie z aktywnym udziałem dzieci i młodzieży, w szczególności harcerzy (działanie poprowadzi Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej)

SPOTKANIE KONSULTACYJNE | 12.09.2019 r., 17.00 | Miejska Biblioteka Publiczna – Filia nr 3, ul. Morelowskiego 43

SPOTKANIE KONSULTACYJNE z Radą Osiedla Oporów i deweloperami | 17.09.2019 r.

FORMULARZ OPINII | 2–22.09.2019 r.

Lokalizacja

Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 3

Morelowskiego 43, 52-429 Wrocław

Komentarze