Konsultacje: Osiedla kompletne – ŚRÓDMIEŚCIE POŁUDNIOWE

Osiedla kompletne

Biuro Rozwoju Wrocławia rozpoczyna nowy projekt poświęcony przestrzeniom wrocławskich osiedli pn. Osiedla kompletne. W tegorocznym pilotażu wezmą udział cztery obszary wybrane przez urbanistów:

  • Jagodno
  • Jerzmanowo/Jarnołtów
  • Maślice Małe
  • Śródmieście Południowe.

Na podstawie konsultacji z mieszkankami i mieszkańcami, badań i zebranych uwarunkowań specjaliści z Biura Rozwoju Wrocławia zaproponują ścieżkę rozwoju tych obszarów.

Masz wyjątkową okazję włączyć się w te prace.

Osiedle kompletne

to takie, na którym dobrze się mieszka. Zaspokaja one bowiem podstawowe potrzeby mieszkańców, ma swój charakter oraz zapewnia dostęp do zieleni. Projekt pod nazwą Osiedla kompletne składa się z trzech etapów. Właśnie otwieramy pierwszy z nich, dotyczący rozpoznania potrzeb mieszkańców, potencjału miejsc oraz badania obecnych uwarunkowań i zagospodarowania terenu. Drugi etap ma charakter prac projektowych, a jego zakończeniem będzie poddanie materiału do publicznej oceny. Etap ostatni polega na wprowadzeniu zmian wynikających z otrzymanych uwag oraz stworzeniu ogólnodostępnego opracowania pn. Wytyczne przestrzenne na rzecz osiedli kompletnych.

SPOTKANIA STOLIKOWE

  • 11 maja, g. 11.00 – 14.00 | ŚRÓDMIEŚCIE POŁUDNIOWE | Rada Osiedla Powstańców Śląskich, ul. Gajowicka 96a
  • 11 maja, g. 11.00 – 14.00 | JERZMANOWO/JARNOŁTÓW | Świetlica, ul. Jerzmanowska 102
  • 18 maja, g. 11.00 – 14.00 | MAŚLICE MAŁE | ZSP 12, ul. Suwalska 5
  • 18 maja, g. 11.00 – 14.00 | JAGODNO | Rada Osiedla Jagodno, ul. Jagodzińska 15

SPACERY KONSULTACYJNE | 20–31.05.2019 | dokładne terminy i trasy zostaną ustalone z uczestnikami spotkań.

 

Lokalizacja

Rada Osiedla Jagodno

Jagodzińska 15, 52-129 Wrocław

Komentarze