"TEN MAGICZNY CZAS..."

Konkurs na projekt kartki „Ten magiczny czas”

Regulamin: Organizatorzy konkursu: Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. 

Cele konkursu:

  •  Promowanie wśród uczniów zainteresowań filatelistycznych,
  • rozwijanie umiejętności plastycznych i kreatywności uczniów,

Adresaci konkursu:

  • I grupa – dzieci w wieku przedszkolnym,
  • II grupa – uczniowie szkół podstawowych klasy I-III,
  • III grupa – uczniowie szkół podstawowych klasy
  • IV-VIII i gimnazjów.

Wymagania konkursowe:

Prace konkursowe powinny być wykonywane na papierze technicznym, o formacie A5, jednostronnie. Tematyka prac konkursowych powinna zawierać treści nawiązujące do tematu konkursu. Technika prac dowolna (ołówek, kredka, flamaster, farba, pastel lub inna). Każdy uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną pracę. 5.

Ostateczny termin nadsyłania lub osobistego złożenia prac konkursowych ustala się na dzień 6 grudnia 2018 roku. Po upływie tego terminu organizatorzy powołają komisję do oceny prac i przyznania nagród. Prace uczniów należy dostarczyć na aktualny adres korespondencyjny: Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, ul. Z. Krasińskiego 1 50-954 Wrocław Prace konkursowe należy opisać drukowanymi literami na odwrocie – imię i nazwisko, wiek, szkoła, klasa, nauczyciel/opiekun. 6. Wyłonienie zwycięzców i przyznanie nagród: Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 14 grudnia 2018 roku.

Dodatkowe informacje związane z konkursem można uzyskać pod numerem telefonu: 71 343 67 65 Sekretariat Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu lub pisząc na adres email: sekretariat@muzeum.wroclaw.pl. Regulamin zatwierdzono w dniu 09.11.2018 roku. 8. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie razem z pracą konkursową oświadczenia zamieszczonego na stronie internetowej Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu: www.muzeum.wroclaw.pl oraz przeniesieniem autorskich praw majątkowych na projekt. Zachęcamy do udziału w konkursie. Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu ul. Z. Krasińskiego 1 50-954 Wrocław tel.71 343 67 65.

Lokalizacja

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu

Krasińskiego Z. 1, 50-954 Wrocław

Komentarze