Polsko-niemiecki tydzień spotkań – ECHY 2018

Polsko-niemiecki tydzień spotkań – ECHY 2018

Wrocław – Breslau 2018. Zaginione światy – Na nowo odnalezione miejsca: Życie społeczności żydowskiej w Breslau/Wrocławiu wczoraj i dzisiaj utrwalone w ich zabytkach.

Polsko-niemiecki tydzień spotkań w ramach ECHY 2018, 3-9 grudnia 2018

Rok 2018 – Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego jest rokiem wyjątkowym także dla Wrocławia, między innymi ze względu na ukończenie prac budowlano-konserwatorskich oraz udostępnienie publiczności dwóch odrestaurowanych pomników żydowskiej kultury: mykwy w Synagodze pod Białym Bocianem oraz Domu Oppenheimów przy placu Solnym, w ścisłym centrum miasta. Te dwa obiekty o wyjątkowej urodzie w przyszłości zajmować będą stałe miejsce w życiu mieszkańców Wrocławia i osób odwiedzających to miasto.

Dlatego też uczestnicząca w ich odrestaurowaniu Polsko-Niemiecka Fundacja Ochrony Zabytków Kultury / Deutsch-Polnische Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz (DPS) postanowiła zaprezentować je szerszej publiczności zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego – ECHY 2018.

Mykwa, należąca do Gminy Żydowskiej, powstała około 1900 roku, kiedy to nadano jej nowoczesną, zgodną z duchem czasów formułę. Dom Oppenheimów z kolei – budowla pochodząca z wczesnych czasów nowożytnych – został zbarokizowany na początku XIX wieku dzięki żydowskiemu bankierowi Heymannowi Oppenheim.

Oba zabytki noszą ślady wspólnego dziedzictwa kulturowego, bazującego na historii żydowskiej, niemiecko-pruskiej oraz polskiej. Dzięki cywilizacji i kulturze, która je ukształtowała, należą do tradycji środkowoeuropejskiej, wpisując się jednak w dzieje całej Europy.

Wraz z Fundacją Bente-Kahan, Fundacją OP PENHEIM oraz Muzeum Miejskim Wrocławia stworzono tygodniowy program wydarzeń, podczas których będzie można poznać obydwa pomniki historii „zapisanej” w obiektach architektury. W cyklu wykładów, odczytów, prezentacji książek i dyskusji na temat restauracji zabytków pokazana zostanie niezwykłość mykwy i Domu Oppenheimów oraz związane z ich uratowaniem i odrestaurowaniem działania konserwatorskie. Wszystkiemu towarzyszyć będą muzyka i prezentacja filmu.

Wyjątkowym wydarzeniem spośród wyżej wymienionych jest instalacja świetlna Mirosława Bałki pt. „1/1/1/1/1”, przygotowana pod opieką kuratorską Andy Rottenberg, która otwiera działalność artystyczną galerii OP PENHEIM.

Podczas Tygodnia Spotkań dorośli i młodzież będą mogli zobaczyć miejsca, w których żyli i pracowali Żydzi na przestrzeni 900-letniej historii Breslau oraz współczesnego Wrocławia.

Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Wrocławia.

Wszystkie prezentacje będą dostępne bezpłatnie, prowadzone w formule dwujęzycznej: polsko-niemieckiej. 

Organizator:

Deutsch-Polnische Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz, Görlitz / Niemiecko- Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury, Görlitz.

Program

Poniedziałek, 3.12.2018

Godz. 17.00-19.00: Dom Oppenheimów:

Volkmar Umlauft: Dom Oppenheimów – jego historia, odrestaurowanie, przyszłość.
Prezentacja książki autorstwa Lisy Höhenleitner pt.: Das Oppenheim Haus in Breslau/Wrocław. Ein Bürgerhaus erzählt die jüdische, deutsche und polnische Geschichte seiner Stadt.

Wydarzenie przygotowane wspólnie z Deutsches Kulturforum östliches Europa, Potsdam.

Godz. 19.30: Dom Oppenheimów:

מולדת , anzyzcjo, tamieh und patria: Vaterland-Heimat in Wrocław/Breslau.
Oprowadzanie po instalacji świetlnej Mirosława Bałki pn. „1/1/1/1/1”.
Opieka kuratorska: Anda Rottenberg, Warszawa.
Oprowadza: Anda Rottenberg.

Wtorek, 4.12.2018

Godz. 10.00-12.30:

Zwiedzanie miejsc związanych z życiem żydowskiej społeczności w historii i obecnie – spacer po Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań z wizytą w mykwie, Synagodze oraz w kościołach: prawosławnym, katolickim oraz protestanckim.

Miejsce spotkania – dziedziniec przed Synagogą pod Białym Bocianem.
Wcześniejsza rezerwacja nie jest wymagana.
Prowadzenie: Renata Bardzik-Miłosz.

Godz. 18.30: Synagoga pod Białym Bocianem. Zapalenie świateł chanukowych.
Godz. 19.00-20.30: Synagoga pod Białym Bocianem:
Uroczyste otwarcie Tygodnia Spotkań w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego ECHY 2018. Mowy powitalne organizatorów oraz przedstawicieli sponsorów.

Wykład: dr Uwe Koch, Berlin: Das Europäische Kulturerbejahr 2018 und der deutsche Beitrag unter dem
Motto: Sharing Heritage. Denkmalschutz und das Kulturerbe in der europäischen Zusammenarbeit.
Oprawa muzyczna:
Bente Kahan

  • Koncertmistrz Marcin Markowicz (skrzypce) oraz Jan Skopowski (wiolonczela), Narodowe Forum
  • Muzyki we Wrocławiu

Przyjęcie połączone ze zwiedzaniem mykwy oraz nowej przestrzeni multimedialnej.

Środa, 5.12.2018

Godz. 10.30-13.30:

Zwiedzanie Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań dla uczniów wrocławskich szkół, połączone z odwiedzinami w mykwie.

Miejsce spotkania: kościół ewangelicki Opatrzności Bożej, ul. Kazimierza Wielkiego 29.
Prowadzenie: Malwina Tuchendler, Fundacja Bente Kahan.

Godz. 19.00: Mykwa w Synagodze pod Białym Bocianem:
Życie religijne oraz codzienność żydowskiej społeczności w Breslau i Wrocławiu. Opowiadają: prof. dr Marcin Wodzinski, kierownik Katedry Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz rabin David Basok.

Czwartek, 6.12.2018

Godz. 10.30-13.30:
Zwiedzanie Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań dla uczniów wrocławskich szkół,
połączone z odwiedzinami w mykwie.

Miejsce spotkania: kościół ewangelicki Opatrzności Bożej, ul. Kazimierza Wielkiego 29.
Prowadzenie: Malwina Tuchendler, Fundacja Bente Kahan.

Godz. 10.00-12.30: Wycieczka autobusowa

do miejsc związanych ze społecznością żydowską, w tym zwiedzanie Muzeum Sztuki Cmentarnej / Starego Cmentarza Żydowskiego przy ul. Ślężnej (oddziału Muzeum Miejskiego Wrocławia), z uwzględnieniem zabytkowych grobowców rodziny Oppenheim, po którym oprowadzi Renata Wilkoszewska-Krakowska (wymagana wcześniejsza rezerwacja do 5.12.2018, godz. 15:00, ograniczona iliczba miejsc).

  • Prowadzenie: Renata Bardzik Miłosz.
  • Rezerwacja: e-mail: renatabm@tlen.pl.
  • Miejsce spotkania: przy Operze Wrocławskiej, ul. Świdnicka 35.

Godz. 19.00: Dom Oppenheimów, Salon Herz:

Wykład prof. dr Arno Herziga, Hamburg, Zur Geschichte des jüdischen Bürgertums in Breslau.
Wprowadzenie i odczyty z nowej pozycji wydawniczej autorstwa profesora Herziga: 900 Jahre jüdisches Leben in Schlesien. Görlitz: Bergstadtverlag Wilhelm Gottlieb Korn 2018.

Oprawa muzyczna: Lausitzer Barockensemble.

Dzięki wsparciu Przedstawicielstwa Landu Saksonia we Wrocławiu.

Piątek, 7.12.2018

Godz. 11.00-12.30: Mykwa w Synagodze pod Białym Bocianem:

Marek Mielczarek, Wrocław i Sylvia Seifert, Regensburg opowiadają: Odrestaurowanie mykwy we Wrocławiu i siedziby gminy oraz mykwy w Regensburgu – dwa równoległe projekty Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury, Görlitz oraz Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków, Bonn.

Godz. 14.00-15.15: Muzeum Miejskie Wrocławia:

Śladami dawnej wrocławskiej społeczności żydowskiej, prezentowanymi na wystawach w dawnym
Pałacu Królewskim, oprowadzi dyrektor Muzeum Miejskiego Wrocławia, dr Maciej Łagiewski.

Godz. 15.30-17.00: Muzeum Miejskie Wrocławia:

Prezentacja książki dr. Rolanda B. Müllera pt.: „Auf den Spuren der Breslauer Synagogengemeinde bis zur Shoah. Fakten – Personen – Geschichten. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag 2018”. Dzięki wsparciu Przedstawicielstwa Landu Saksonia we Wrocławiu.

Godz. 19.30: Dom Oppenheimów:

מולדת , anzyzcjo, tamieh und patria: Vaterland-Heimat in Wrocław/Breslau.
Oprowadzanie po instalacji świetlnej Mirosława Bałki pn. „1/1/1/1/1”.
Opieka kuratorska: Anda Rottenberg, Warszawa.
Oprowadza: Kama Wróbel.

Sobota, 8.12.2018

Godz. 14.00-15.30: Dom Oppenheimów:

Rozmowa o kolorystyce. Określanie kolorystyki w procesie restauratorskim Domu Oppehneimów.
Opowiada Rayk Grieger, Görlitz: Die Macht der Farbe: Restaurierungen am Oppenheim Haus.
Dyskusja z udziałem Miejskiej Konserwator Zabytków - Agaty Chmielowskiej.
Moderator: Aleksandra Ciecierzyńska.

Godz. 16.00: Przerwa.
Godz. 17.00: Dom Oppenheimów, Salon Herz:

Prezentacja filmu: Wir sind Juden aus Breslau, (w języku niemieckim z polskimi napisami). Dzięki współpracy z Deutsches Kulturforum östliches Europa, Potsdam.

Godz. 19.30: Dom Oppenheimów:

מולדת , anzyzcjo, tamieh und patria: Vaterland-Heimat in Wrocław/Breslau.
Oprowadzanie po instalacji świetlnej Mirosława Bałki pn. „1/1/1/1/1”.
Opieka kuratorska: Anda Rottenberg, Warszawa.
Oprowadza: Kama Wróbel.

Niedziela, 9.12.2018

Godz. 11.00-12.30: Synagoga pod Białym Bocianem:

Zwiedzanie mykwy i Synagogi z Renatą Bardzik-Miłosz oraz rebecyn – Danielle Chaimovitz
Basok.

Godz. 13.30-14.30: Dom Oppenheimów:
Zwiedzanie kamienicy Oppenheimów z Renatą Bardzik Miłosz.

Godz. 19.00: Dom Oppenheimów:
Uroczyste zakończenie Tygodnia Spotkań.
Przy wsparciu Konsulatu Generalnego Niemiec we Wrocławiu.
Miejsca wydarzeń:

  • Synagoga pod Białym Bocianem, ul. Pawła Włodkowica 7
  • Kamienica Oppenheimów, plac Solny 4
  • Muzeum Miejskie Wrocławia, ul. Kazimierza Wielkiego 35

Wszystkie prezentacje będą dostępne bezpłatnie, prowadzone w formule dwujęzycznej, polsko-niemieckiej.
Biorąc udział w wydarzeniach w ramach Tygodnia Spotkań Wrocław / Breslau 2018 wyrażają Państwo zgodę na bezterminowe przetwarzanie zdjęć, na których znajdą się Państwa postacie,
w celu dokumentowania ww. wydarzeń przez organizatorów oraz prezentowania ich w mediach.

Zastrzegamy sobie możliwość zmian w programie.

Wideo / zdjęcia

Lokalizacja

Wrocław - różne lokalizacje wg programu dnia

 Wrocław

Komentarze