Ruch Miasta

Ruch Miasta

Rozpoczynamy rozmowę z mieszkańcami o Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia. To ważny dokument, którego zapisy, a później ich wdrażanie, zadecydują o poprawie warunków przemieszczania się.

Plan dotyczący rozwoju mobilności we Wrocławiu ma na celu określenie konkretnych działań, które pozwolą na przejście do bardziej zrównoważonego systemu transportu w mieście. Poprawić powinna się więc jakość życia mieszkańców. Dokument obejmie szereg obszarów związanych nie tylko z poruszaniem  się po mieście, ale także z potrzebami uzyskania przez poszczególne grupy użytkowników swobodnego dostępu do różnych obszarów czy obiektów w mieście. Będzie to ważne narzędzie w realizacji celu, jakim jest zrównoważony rozwój mobilności. Chcemy go stworzyć razem z mieszkańcami. Zachęcamy do aktywnego udziału. Zapraszamy na spotkania!

Konsultacje odbędą się w trzech etapach. Potrwają do końca listopada 2018.

Projekt realizowany jest przez firmę Trako. Projekty transportowe, we współpracy z Instytutem Badawczym IPCEkovert oraz Fundacją na Rzecz Studiów Europejskich na zlecenie Gminy Wrocław pod merytorycznym nadzorem Biura Zrównoważonej Mobilności.

Weź udział w dyskusji o zrównoważonym transporcie.

I ETAP KONSULTACJI

  • 24.05.2018, g. 17.00 | Spotkanie z interesariuszami pierwsze | Barbara ul. Świdnicka 8B
  • 06.06.2018, g. 17.00 | Spotkanie z interesariuszami drugie | Barbara ul. Świdnicka 8B

II ETAP KONSULTACJI

  • 12.07.2018, g. 17.00 | Spotkanie warsztatowe | Urząd Miejski Wrocławia |pl. Nowy Targ 1-8 | sala 215
  • 17.07.2018, g. 17.00 | Spotkanie warsztatowe | Urząd Miejski Wrocławia |pl. Nowy Targ 1-8 | sala 215

III ETAP KONSULTACJI

  • 11.10.2018, g. 17.00 | Spotkanie warsztatowe | Urząd Miejski Wrocławia |pl. Nowy Targ 1-8 | sala 215
  • 18.10.2018, g. 17.00 | Spotkanie warsztatowe | Urząd Miejski Wrocławia |pl. Nowy Targ 1-8 | sala 215
  • 25.10.2018, g. 17.00 | Spotkanie warsztatowe | Urząd Miejski Wrocławia |pl. Nowy Targ 1-8 | sala 215

Lokalizacja

Urząd Miejski Wrocławia

al. Kromera 44,  Wrocław

Komentarze