Wrocław rozmawia o osiedlach

Wrocław rozmawia o osiedlach

Razem z Fundacją na Rzecz Studiów Europejskich, Fundacją Dom Pokoju oraz Wrocławskim Forum Osiedlowym rozpoczynamy dyskusję nad ustrojem wrocławskich osiedli. Co powinno się zmienić, a co warto zachować. Przed nami ważne tematy i okazje do rozmowy. Zapraszamy na spotkania konsultacyjne.

Czas rozpocząć otwartą i szeroką dyskusję, by wspólnie pochylić się nad kluczowymi pytaniami dotyczącymi funkcjonowania osiedli:

  • Czy chcemy realnie zmienić rolę rad osiedli?
  • W jakim zakresie warto poszerzać kompetencje samorządu osiedlowego?
  • W jakim kierunku powinny podążać zmiany: silnej decentralizacji czy umacniania obecnego systemy?
  • Czy rady mają pełnić istotną funkcję w życiu społecznym mieszkańców i osiedli?
  • Jak sprawić, by samorządy osiedlowe były sprawniejsze i skuteczniejsze w działaniu na rzecz mieszkańców?
  • Czy jednostki miejskie powinny w większym stopniu realizować zlecenia i prośby pochodzące od jednostek pomocniczych?
  • Jakie działania powinny być uzależnione od decyzji prezydenta i rady miejskiej, a jakie od pracy jednostek pomocniczych?

W skrócie i dużym uproszczeniu: jakie osiedla marzą nam się w przyszłości i jakich osiedli potrzebujemy? W ramach projektu będziemy wspierać proces szerokiej społecznej dyskusji oraz diagnozy potrzeb, kierunków i możliwych wariantów dotyczących przyszłości wrocławskich osiedli.

Tym samym zostanie zorganizowany szereg otwartych spotkań z mieszkańcami w różnych częściach miasta, w czasie których będziemy się pochylać nad powyższą problematyką. Cały proces zostanie zakończony jesienią 2018 roku publikacją raportu podsumowującego kilkumiesięczną, społeczną dyskusję na temat przyszłości wrocławskich osiedli.

Weź aktywny udział w dyskusji o przyszłości ustroju wrocławskich osiedli. Ważne tematy, wiele pytań, nowe pomysły. Zapraszamy!

12.05.2018, g. 10.00
Spotkanie konsultacyjne | Urząd Miejski Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, sala 215
Jaka funkcja Rad Osiedli? Samorząd zarządczy czy działania miękkie?

26.05.2018, g. 10.00
Spotkanie konsultacyjne | Stowarzyszenie TRATWA, ul. Legnicka 65
Kompetencje inwestycyjne. Co jest miejskie/osiedlowe/wspólne? Jak powinno wyglądać finansowanie Rad Osiedli?

09.06.2018, g. 10.00
Spotkanie konsultacyjne | Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu DĄBIE, ul. Wróblewskiego 38
Relacje RO – Zarząd. Wewnętrzne procedury osiedlowe (m.in. przebieg sesji)

14.06.2018, g. 17.30
Spotkanie konsultacyjne | Szkoła Podstawowa nr 64, ul. Wojszycka 1
Luki w statucie. Inicjatywa uchwałodawcza Rad Osiedli

21.06.2018, 17.30
Spotkanie konsultacyjne | Centrum Kultury AGORA, ul. Serbska 5a
Odpowiedzialność radnych. Zmiany w statucie dotyczące dyscypliny radnych

Lokalizacja

Centrum Kultury Agora we Wrocławiu

Serbska 5a, 51-111 Wrocław

Komentarze