Konsultacja społeczne: Park Grabiszyński

Konsultacje społeczne: Park Grabiszyński

1 lutego rozpoczęły się konsultacje dotyczące przyszłości Parku Grabiszyńskiego. Pomocny będzie masterplan Parku Grabiszyńskiego. Wrocławianie swoje uwagi mogą zgłaszać w formie ankiety oraz w trakcie spotkań, warsztatów czy spacerów badawczych.

TERMIN KONSULTACJI

1 lutego – 30 czerwca 2018 r.

PRZEDMIOT KONSULTACJI

Park Grabiszyński: część północna, środkowa, południowa, teren dawnego ogrodnictwa miejskiego (obecnie za ogrodzeniem), ścieżka Eugeniusza Romera, Park Górka Skarbowców, teren nad rzeką Ślęzą (pomiędzy polem golfowym a ul. Racławicką).

ZAKRES KONSULTACJI

Wszystkie elementy zagospodarowania Parku Grabiszyńskiego – istniejące: do przebudowy, zachowania, likwidacji oraz propozycje nowych. Kolejność realizacji inwestycji w całym parku, jak i w poszczególnych jego częściach wynikające z potrzeb i oczekiwań mieszkańców.
Sposób zarządzania parkiem obecny i przyszły.

CEL KONSULTACJI

 • Poznanie potrzeb mieszkańców co do zagospodarowania parku.
 • Określenie najpilniejszych potrzeb związanych z zagospodarowaniem parku.
 • Przekazanie mieszkańcom informacji na temat zapisów masterplanu Parku Grabiszyńskiego.
 • Zebranie rekomendacji dotyczących sposobu zarządzania parkiem.

ADRESACI KONSULTACJI

Wrocławianie i wrocławianki, osoby korzystające z parku, mieszkające w jego sąsiedztwie.

EFEKT KONSULTACJI

Raport z konsultacji stanowiący rekomendację do dalszych prac.

FORMY I HARMONOGRAM KONSULTACJI:

SPOTKANIA

ETAP 1: Luty 2018

 • SPOTKANIE z Radą Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek | 6 lutego 2018, g. 17.30 | CH Zajezdnia, Grabiszyńska 184
 • SPOTKANIE z Radą Osiedla Oporów i Klecina | 8 lutego 2018, g. 17.00 | MBP, ul. Morelowskiego 34
 • SPOTKANIE z Radą Osiedla Krzyki-Partynice | 13 lutego 2018, g. 17.00 | RO, ul. Wiosenna 14
 • SPOTKANIE z mieszkańcami | 19 lutego 2018, g. 17.00 | BarBara, ul. Świdnicka 8b
 • SPOTKANIE z Radą Osiedla Gajowice | 22 lutego 2018, g. 17.00 | RO, ul. Lwowska 43
 • SPOTKANIE z Radą Osiedla Borek| 27 lutego 2018, g. 17.00 | RO, ul. Lipowa 6
 • ANKIETA i FORMULARZ UWAG | 1-28 lutego 2018

ETAP 2: kwiecień 2018

 • SPOTKANIE WARSZTATOWE: MASTERPLAN | 4 kwietnia 2018, g. 17.00 | Centrum Historii Zajezdnia, ul. Grabiszyńska 184
 • SPOTKANIE WARSZTATOWE: ZARZĄDZANIE I PIELĘGNACJA | 10 kwietnia 2018, g. 17.00 | Centrum Historii Zajezdnia, ul. Grabiszyńska 184
 • SPOTKANIE WARSZTATOWE: UDZIAŁ SPOŁECZNY | 21 kwietnia 2018, g. 11.00 | Centrum Historii Zajezdnia, ul. Grabiszyńska 184

Spotkania koordynuje Fundacja Ekorozwoju. OBOWIĄZUJĄ ZAPISY: drzewa@eko.org.pl lub tel. 71 343 60 35.

Szczegóły w wydarzeniu na Facebooku.

ETAP 3: Maj-czerwiec 2018

 • SPACERY BADAWCZE, MOBILNE PUNKTY KONSULTACYJNE

Pierwszy z nich w piątek 25.05.2018 (start ok 16:30, przewidywany czas 1,5 godz.) dotyczyć będzie tematu PRZYRODY.

Drugi spacer w sobotę 26.05.2018 (start ok 13:30, przewidywany czas 1,5 godz.) tematu KULTURY, w tym charakteru zabytkowego obszaru.

MIEJSCE SPOTKANIA: pawilon ESK na polanie w Parku Grabiszyńskim.

Ze względu na planowaną formułę oraz ograniczoną ilość miejsc bardzo prosimy o WCZEŚNIEJSZE ZGŁOSZENIE udziału w spacerach na adres DRZEWA@EKO.ORG.PL

Równolegle do spacerów przy pawilonie w piątek w godzinach 16-19 i sobotę od 13 do 16 działać będzie nasz punkt informacyjny. Porozmawiamy o parku i jego przyszłości, na miejscu wyłożone będą koncepcje masterplanu wraz uwagami wypracowanymi na warsztatach.

Lokalizacja

Park Grabiszyński

Podróżnicza, 53-501 Wrocław

Komentarze