Konsultacja społeczne: Park Grabiszyński

Konsultacje społeczne: Park Grabiszyński

1 lutego rozpoczęły się konsultacje dotyczące przyszłości Parku Grabiszyńskiego. Pomocny będzie masterplan Parku Grabiszyńskiego. Wrocławianie swoje uwagi mogą zgłaszać w formie ankiety oraz w trakcie spotkań, warsztatów czy spacerów badawczych.

TERMIN KONSULTACJI

1 lutego – 30 czerwca 2018 r.

PRZEDMIOT KONSULTACJI

Park Grabiszyński: część północna, środkowa, południowa, teren dawnego ogrodnictwa miejskiego (obecnie za ogrodzeniem), ścieżka Eugeniusza Romera, Park Górka Skarbowców, teren nad rzeką Ślęzą (pomiędzy polem golfowym a ul. Racławicką).

ZAKRES KONSULTACJI

Wszystkie elementy zagospodarowania Parku Grabiszyńskiego – istniejące: do przebudowy, zachowania, likwidacji oraz propozycje nowych. Kolejność realizacji inwestycji w całym parku, jak i w poszczególnych jego częściach wynikające z potrzeb i oczekiwań mieszkańców.
Sposób zarządzania parkiem obecny i przyszły.

CEL KONSULTACJI

  • Poznanie potrzeb mieszkańców co do zagospodarowania parku.
  • Określenie najpilniejszych potrzeb związanych z zagospodarowaniem parku.
  • Przekazanie mieszkańcom informacji na temat zapisów masterplanu Parku Grabiszyńskiego.
  • Zebranie rekomendacji dotyczących sposobu zarządzania parkiem.

ADRESACI KONSULTACJI

Wrocławianie i wrocławianki, osoby korzystające z parku, mieszkające w jego sąsiedztwie.

EFEKT KONSULTACJI

Raport z konsultacji stanowiący rekomendację do dalszych prac.

FORMY I HARMONOGRAM KONSULTACJI
ETAP 1: Luty 2018

  • SPOTKANIE z Radą Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek | 6 lutego 2018, g. 17.30 | CH Zajezdnia, Grabiszyńska 184
  • SPOTKANIE z Radą Osiedla Oporów i Klecina | 8 lutego 2018, g. 17.00 | MBP, ul. Morelowskiego 34
  • SPOTKANIE z Radą Osiedla Krzyki-Partynice | 13 lutego 2018, g. 17.00 | RO, ul. Wiosenna 14
  • SPOTKANIE z Radą Osiedla Gajowice | 22 lutego 2018, g. 17.00 | RO, ul. Lwowska 43
  • SPOTKANIE z Radą Osiedla Borek| 27 lutego 2018, g. 17.00 | RO, ul. Lipowa 6.

Lokalizacja

Wrocław - różne lokalizacje wg programu dnia

 

Komentarze