Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa

IV Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa

Kampania społeczna „Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa” (International Marriage Week) jest innowacyjnym w Polsce projektem promującym szczególną, komplementarną więź kobiety i mężczyzny.

Obecnie Tydzień Małżeństwa działa już w 22 krajach na 4 kontynentach. Nie jest to inicjatywa komercyjna, lecz mająca na celu propagowanie idei trwałej, bliskiej i satysfakcjonującej relacji małżeńskiej we współczesnym świecie. Celem projektu jest wzmacnianie relacji małżeńskich oraz motywowanie ogółu społeczeństwa, specjalistów, media i osoby publiczne do promowania znaczenia zdrowych małżeństw.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz organizacjami pozarządowymi realizującymi program poradnictwa rodzinnego i inne zadania z zakresu wspierania rodziny włącza się w tym roku po raz pierwszy w obchody Międzynarodowego Tygodnia Małżeństwa.

Tydzień Małżeństwa odbywa się równolegle w 22 krajach zawsze  w tym samym terminie: 7-14 lutego. W Polsce projekt  został zainicjowany w 2015 r. przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich. Od tego czasu odbyło się kilkadziesiąt wydarzeń o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym i rozrywkowym. 

Cele kampanii:

  • Stworzenie cyklicznej tradycji, swoistego „festiwalu małżeństwa”, celebrowania i cieszenia się małżeństwem w „okresie walentynkowym” tj 7-14.02;
  • Motywowanie ogółu społeczeństwa, specjalistów, mediów i osób publicznych do promowania znaczenia zdrowych relacji małżeńskich;
  • Promowanie małżeństwa jako wartości społecznej i pokazywanie potrzeby permanentnego rozwijania więzi małżeńskiej, aby dawała ona małżonkom satysfakcję i spełnienie;
  • Propagowanie programów i inicjatyw wspierających rozwój relacji małżeńskich;
  • Stworzenie okazji do pogłębienia więzi małżeńskiej oraz nabycie kompetencji interpersonalnych poprzez udział w konferencjach, seminariach, debatach i warsztatach oraz poprzez wspólne, twórcze spędzenie czasu (uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych, sportowych, psychoedukacyjnych);
  • Motywowanie ogółu społeczeństwa, specjalistów, media i osoby publiczne do promowania znaczenia zdrowych małżeństw.

W ramach wrocławskich obchodów proponujemy udział w ciekawych prelekcjach i warsztatach oraz możliwość skorzystania z konsultacji dla par. Szczegółowy program dostępny jest TUTAJ. Więcej informacji dostępnych także na profilu Facebookowym: https://www.facebook.com/events/2022474234700451/2023006337980574/

Lokalizacja

Wrocław - różne lokalizacje wg programu dnia

 Wrocław

Komentarze