Dzień Międzypokoleniowy w Hali Stulecia

Dzień Międzypokoleniowy w Hali Stulecia

15 listopada (wtorek) w Centrum Kongresowym  Hali Stulecia odbędzie się „Dzień międzypokoleniowy w Hali Stulecia”. Na zasadniczą część wydarzenia zapraszamy w godz. 11.00 – 14.00. Wtedy „spotkają się głosy wszystkich adwersarzy” tegorocznej edycji projektu „Miasto Pokoleń”.  Będzie to forum podsumowujące ten projekt i inauguracja kolejnej edycji na 2017 r.

Od lutego do grudnia 2016 r. nauczyciele z 13 placówek oświatowych, przedszkoli i szkół, we współpracy z seniorami - edukatorami z wrocławskich uniwersytetów trzeciego wieku, podejmują działania skoncentrowane na zmianie postaw dzieci i młodzieży w stosunku do osób starszych i postrzegania starości przez młode pokolenie jako naturalnej fazy życia. Wrocław, jako pierwsze miasto w Polsce, rozpoczął realizację założeń edukacji do starości i w starości, zmierzających do:

  • rozwoju świadomości dzieci i młodzieży na temat późnej dorosłości jako naturalnej fazy rozwoju człowieka,
  • łamania stereotypów oraz przejawów dyskryminacji na temat osób starszych,
  • modyfikacji poglądów dzieci i młodzieży wobec seniorów z postawy dystansu, obojętności, niechęci do postawy zrozumienia, życzliwości i szacunku,
  • budowania solidaryzmu międzypokoleniowego,
  • rzeczywistej realizacji dialogu międzypokoleniowego.
Program zyskał miano złotej praktyki i wpisany został, w dowód uznania, do „Złotej Księgi Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych”.  
Organizatorzy zapraszają wszystkich wrocławian, którym nie jest obojętne budowanie prawdziwego społeczeństwa obywatelskiego, opartego na solidaryzmie międzypokoleniowym. Integracja międzypokoleniowa to zadanie nas wszystkich. Panel dyskusyjny skupiać się będzie na zagadnieniu:  Czy potrzeba nam solidaryzmu międzypokoleniowego ?

Lokalizacja

Wrocławskie Centrum Kongresowe

Wystawowa 1, 51-618 Wrocław

Komentarze