Z uważnością w nowy rok szkolny! Trening uważności dla dzieci 8-12 lat on-line.

Z uważnością w nowy rok szkolny! Trening uważności dla dzieci

Trening uważności dla dzieci w wieku 8 -12 lat. Zapisy fundacja@bezpieczneryzyko.org.

W ramach zapisów należy podać:  imię i nazwisko dziecka, imię i nazwisko rodzica/opiekuna, wiek dziecka, telefon kontaktowy do rodzica oraz adres e-mail. Do 5.09.

Koszt 500 zł.

Każda wpłata na rzecz treningu uważności jest jednocześnie przeznaczona na zajęcia dla dzieci z domów, w których sytuacja finansowa nie pozwala na dodatkowe aktywności dzieci. Płacąc za trening uważności dla swojego dziecka, jednocześnie pomagasz innym.

W ramach warsztatów:

 •  Spotkanie otwarte dla rodziców (poznanie metody, doświadczenie uważności) 6 września o 17:00
 • 8-tygodniowy cykl spotkań z dziećmi. Raz w tygodniu. 45 min.
 • Po każdej lekcji rodzice otrzymują e-mail ze wskazówkami do pracy z dziećmi.

Terminarz lekcji: 

 • 6 września 2021r.  17.45
 • 20 września 2021r.  17.00
 • 27 września 2021r.  17.00
 • 4 października 2021r. 17.00,
 • 11 października 2021r. 17.00 
 • 18 października 2021r.  17.00
 • 25 października 2021r.  17.00-18.00.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, o czym niezwłocznie poinformuje rodziców/opiekunów uczestników w wiadomości e-mail.

Prowadzący Magdalena Stępień - psycholog, psychoonkolog, w trakcie certyfikacji na trenera uważności. Co to jest uważność? To zdolność bycia tu i teraz. To spokój, zmniejszenie stresu i opanowanie emocji. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zaburzeń adaptacyjnych i innych zaburzeń emocjonalnych wśród dzieci i młodzieży, w tym: PTSD (zespół stresu pourazowego), zaburzeń depresyjnych, zaburzeń lękowych.

Możliwe efekty: 

 • Wzmocnienie układu odpornościowego. 
 • Zwiększona koncentracja i lepsza pamięć. 
 • Zwiększenie zdolności radzenia sobie z lękiem, niepokojem i zmartwieniami, większa umiejętność rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami. 
 • Lepsze zasypianie. 
 • Życzliwość wobec innych i siebie. 
 • Lepsze relacje z innymi.

Gdzie?

Przestrzeń online – platforma Zoom. W dniu spotkania rodzice/opiekunowie otrzymają link do zajęć dla dzieci.

Poruszane tematy 

 • Co to jest Uwaga?
 • Posłuchaj swojego ciała. 
 • Poznajemy zmysły - smak, węch, słuch, wzrok i dotyk.
 • Spokój, zaufanie i zdolność odpuszczania.
 • Jak poczuć uczucia?
 • Piękny świat myśli.
 • Bycie życzliwym jest super! 
 • Tajemnica szczęścia.

Ogólne zasady 

 • 45 min. Raz w tygodniu. Przez 8 tygodni. 
 • Po każdej lekcji dzieci otrzymują podsumowanie zajęć ze wskazówkami do pracy w domu. 
 • Każdy uczestnik otrzyma dyplom ukończenia kursu uważności.

Wideo / zdjęcia

Lokalizacja

Wydarzenie online

 Wrocław

Komentarze