Kongres 'Economy of a Water City' (Miasto - Woda - Jakość Życia) 2019

Kongres 'Economy of a Water City' (Miasto - Woda - Jakość Życia) 2019

Drugi międzynarodowy kongres „Economy of a Water City” odbędzie się 3 i 4 października 2019 r. we Wrocławiu.

W Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia spotkają się specjaliści, którzy będą rozmawiać o możliwościach wykorzystania zasobów wodnych w miastach oraz ich wpływie na jakość życia mieszkańców.

Tematem kongresu będzie szeroko rozumiana ekonomia miast wodnych. Miasta wodne traktują wodę, jako ważną składową swego rozwoju - nie tylko jako surowiec, ale także jako element krajobrazu, kultury i gospodarki. Stąd hasło WODA – MIASTO – JAKOŚĆ ŻYCIA.

Kongres jest wydarzeniem otwartym, dlatego każdy zainteresowany może wziąć udział w dyskusji. Zwłaszcza, że dotyczy ona nas wszystkich: statystyczny Polak zużywa około 200–300 litrów wody dziennie. Wstęp na kongres kosztuje 49 zł, a całość zysków z biletów przeznaczona jest na działalność wrocławskiego oddziału Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej.

Szczegółowy program na stronie watercity.com.pl

Program

Kongres skupi się na całości relacji zachodzących między środowiskiem wodnym i środowiskiem miejskim. Ambitnym celem jest wskazanie ścieżek niwelujących lub likwidujących negatywne efekty wzajemnych oddziaływań obu środowisk. Konieczna będzie więc analiza wskazująca złożoność środowiskowych aspektów gospodarki wodnej. Musi ona uwzględniać systemy zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, brać pod uwagę zagrożenia dla źródeł wody, zagrożenia niszczycielską siłą żywiołu, możliwości transportu rzecznego, czy ryzyko suszy.

Dlatego podjęte zostaną szczegółowe rozważania opisujące relację wejścia-wyjścia. Zostanie przeprowadzona inwentaryzacja czynników wpływających na to, jak miasto zarządza i jak może zarządzać środowiskiem wodnym. Powiązane zostaną ze sobą jakość życia w mieście z danymi o wielkości zużycia wody, ilością ścieków oraz z ryzykiem zanieczyszczenia wód podziemnych, jezior, rzek i potoków.

Przywołany zostanie transport rzeczny i jego wpływ na środowisko oraz ograniczenia, jakie stawia środowisko przed tą formą przewozów. Dotknięty zostanie też kompleks zjawisk związanych z logistyką zaopatrzenia i dystrybucji.

Kongres będzie też okazją do wszechstronnej debaty o problemach ekologicznych wpływających na jakość życia, planowaniu przestrzennym uwzględniającym środowisko wodne, oraz o tym, jak zużycie wody wpływa na rynek.


CENA BILETU: 49 ZŁ 
 
Wpłaty uczestników zostaną przekazane na działalność wrocławskiego oddziału Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej. 

REJESTRACJA ON-LINE 

 

Lokalizacja

Wrocławskie Centrum Kongresowe

Wystawowa 1, 51-618 Wrocław

Komentarze