Socjoterapia we Wrocławiu

Socjoterapia we Wrocławiu

Socjoterapia to forma pomocy realizowana w trakcie zajęć grupowych (6-12 osób) skierowana do dzieci i młodzieży u których obserwujemy:

  • nieśmiałość i wycofanie 
  • nadpobudliwość 
  • agresywność, wybuchowość, konfliktowość 
  • trudności w konstruktywnym wyrażaniu i rozładowywaniu emocji
  • trudności w radzeniu sobie z porażkami 
  • trudności we współpracy z innymi 
  • trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktu
  • niskie poczucie własnej wartości 
  • lęk społeczny
  • wchodzenie w rolę kozła ofiarnego w grupie 

Zajęcia skierowane są również do uczniów objętych indywidualnym nauczaniem, którzy w zaleceniach z orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej mają udział w terapii

Lokalizacja

Centrum Psychoterapii i Szkoleń CONSILIA

Kazimierza Wielkiego 67, 50-077 Wrocław, dolnośląskie

Komentarze