Konferencja FIRMA-IDEA: Kształtowanie kompetencji w gospodarce cyfrowej

Konferencja FIRMA-IDEA: Kształtowanie kompetencji w gospodarce cyfrowej

Na rynku pracy zachodzą gwałtowne zmiany. Wiele zawodów niebawem zniknie, ustępując miejsca nowym, dziś jeszcze nieznanym.

Odpowiedzią na rozwój gospodarki cyfrowej powinno być znalezienie sposobów dostosowania się do zachodzących zmian i kształtowanie kompetencji przyszłych pracowników. Kształtowanie kompetencji w gospodarce cyfrowej.

Konferencja OEE on Tour

W programie konferencji zaplanowano wystąpienia przedstawiciela Ministerstwa Cyfryzacji, firm sektora nowoczesnych usług biznesowych oraz środowiska akademickiego – uniwersytetów ekonomicznych z Wrocławia, Krakowa, Poznania, Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dyskusja ma zachęcić do rozwijania współpracy między biznesem sektora a uczelniami – począwszy od projektów krótkoterminowych (np. konferencje), przez studia dualne, specjalizacje i prace badawcze, skończywszy na projektach i programach długofalowych, sprzyjających wzajemnej nauce.

Program

 • 9.00–10.00 Rejestracja i powitalna kawa
 • 10.00–10.10 Otwarcie – prof. dr hab. Andrzej Kaleta, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • 10.10–10.30 Cyfrowe kompetencje w strategii rozwoju polskiej gospodarki – Wanda Buk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji
 • 10.30–10.50 Formacyjne znaczenie programowania w kształceniu menadżerów – prof. dr hab. Wojciech Cellary, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • 10.50–11.00 Uwspólnianie wiedzy i wzajemne uczenie się jako źródło przewagi konkurencyjnej – prof. dr hab. Jerzy Hausner
 • 11.00–11.15 Człowiek, roboty, automaty… Mamy szansę! – Artur Sawicki, Center of Exellence, Infor Sp. z o.o.
 • 11.15–11.30 Strategiczne wyzwania cyfrowej transformacji. Perspektywa kluczowych kompetencji – prof. UE dr hab. Grzegorz Bełz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • 11.30–11.45 Przerwa kawowa
 • 11.45–13.15 Kompetencyjne wyzwania gospodarki cyfrowej. Głos wprowadzający: Czwarta rewolucja przemysłowa i jej wpływ na rynki pracy oraz kształtowanie kompetencji przyszłości – Tomasz Brzostowski, Hitachi Vantara

Uczestnicy:

 1. Ewa Carr-de Avelon, Axa XL,
 2. dr Magdalena Jelonek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 3. prof. UWr dr hab. Marek Kuźniak, Uniwersytet Wrocławski, dr inż. Robert Muszyński, Politechnika Wrocławska,
 4. dr Artur Rot, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Ałła Witwicka-Dudek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • 13.15–14.00 Lunch
 • 14.00–15.30 Ścieżki kariery w firmach sektora nowoczesnych usług biznesowych epoki cyfrowej. Głos wprowadzający: Istota transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwach aktywnych w segmencie B2C oraz w segmencie B2B – prof. dr hab. Wojciech Paprocki, Szkoła Główna Handlowa

Uczestnicy:

 1. Łukasz Czajkowski, ABSL,
 2. Małgorzata Domańska, GlobalLogic,
 3. dr Michał Kisiel, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Justyna Piwowarczyk, Smith & Nephew, Rafał Rogoza, IBM
 • 15.30–16.00 Podsumowanie – prof. UE dr hab. Grzegorz Bełz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Magdalena Bystranowska, Merck Business Solutions Europe Sp. z o.o., prof. dr hab. Jerzy Hausner, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Lokalizacja

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Komandorska 118, 53-345 Wrocław

Komentarze