Wizyta prof. Alberto Marra w ramach Visiting Professors

Wizyta prof. Alberto Marra w ramach Visiting Professors

Politechnika Wrocławska zaprasza na spotkania ze znanym i cenionym na świecie ekspertem w dziedzinie chemii węglowodanów,   profesorem Alberto Marra. Wizyta organizowana jest w ramach programu Visiting Professors.

Zainteresowania badawcze prof. Marry obejmują syntezę i badanie właściwości iminosacharydów. Związki takie mogą znaleźć zastosowanie jako selektywne inhibitory enzymów z grupy glikozydaz i glikozyloransferaz, co otwiera możliwość ich użycia w terapii cukrzycy oraz chorób spichrzeniowych (choroba Fabry’ego, choroba Gauchera).

Program wizyty:

  • 24 kwietnia, godz. 9.15 – "Metal-free synthesis of multivalent iminosugars" – ( A-2, sala 418),
  • 25 kwietnia, godz. 13.15 – "Synthesis and biological properties of triazole- and tetrazole-based sugar clusters" – (bud. H-6, sala 15),
  • 25 kwietnia, godz. 17.15 - "Radical hydrophosphonylation of sugar alkenes and alkynes" ( C-6, sala 10),
  • 26 kwietnia, godz. 12.00 - "Synthesis of multivalent sugars by photoinduced thiol-ene and thiol-yne couplings" – (bud. A-1, aula Politechniki Wrocławskiej).

Profesor Alberto Marra ukończył studia farmaceutyczne na Uniwersytecie w Pizie (Włochy) w 1985 r. Doktorat z chemii organicznej uzyskał na Uniwersytecie Pierre et Marie Curie (Paryż VI) w 1989 r. Pracował w CNRS w Paryżu, na Uniwersytecie w Zurychu i Uniwersytecie w Ferrarze, gdzie awansował na stanowisko profesora nadzwyczajnego w 1998 roku.

W 2012 roku uzyskał stałą pozycję profesora na Uniwersytecie w Montpellier (Francja). Od 2015 roku kieruje zespołem „Glycochemistry and Molecular Recognition" oraz zakładem „Saccharides" w Instytucie Biomolekuł Max Mousseron (IBMM).

Jest edytorem międzynarodowego czasopisma "Letters in Organic Chemistry". Prof. Alberto Marra kieruje projektem badawczym "Integrating chemical and biological approaches to target NAD production and signalling in cancer" (Horyzont 2020). Opublikował ponad 120 artykułów w międzynarodowych recenzowanych czasopismach, 6 rozdziałach w książkach. Jest autorem 1 międzynarodowego patentu.

Wykłady realizowane są w ramach programu Visiting Professors funduszu Scientiae Wratislavienses finansowanego ze środków Gminy Wrocław.

Lokalizacja

Wrocław - różne lokalizacje wg programu dnia

 Wrocław

Komentarze